ПБ

На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

Творчий колектив у складі фахівців ПАТ "НВО "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" (генеральний директор підприємства заслужений машинобудівник України, к.т.н. С.П. Маляров; головний інженер заслужений машинобудівник України, к.т.н. В.Г.

Наукові здобутки кафедри приладобудування

Щорічно у квітні починаючи з 2000 року в м.Славське під керівництвом декана приладобудівного факультету (ПБФ), відомого вченого в галузі приладобудування д.т.н., проф. Г.С.Тимчика проводиться започаткована кафедрою приладобудування НТУУ "КПІ" міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування". Збірники матеріалів її відносяться до фахових видань ВАК. Рік 2011 не є винятком. До участі в конференції, яка щойно закінчила свою роботу, були залучені  викладачі, студенти, фахівці промисловості, вчені Національної академії наук України (НАНУ).

Кафедрі приладобудування – 50!

Кафедра приладобудування була створена в лютому 1961 року. Вона стала першою в Україні кафедрою з підготовки інженерів за фахом "Прилади точної механіки" (ПТМ), які працюватимуть на підприємствах, у наукових, конструкторських та проектних установах на посадах, пов'язаних з розробкою, виготовленням і експлуатацією приладів та вимірювальних систем.

Трубенок Олександр Давидович

Олександр Давидович Трубенок (1923–2001 р.р.) - к.т.н., доцент, організатор і перший завідувач кафедри приладобудування ПБФ НТУУ "КПІ".

Безвесільна Олена Миколаївна. Вітаємо з ювілеєм

Колектив приладобудівного факультету та кафедри приладобудування НТУУ “КПІ” вітає автора 372 наукових праць (у тому числі 7 підручників, 7 навчальних посібників, 19 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 9 монографій), видатного науковця та педагога, доктора технічних наук, професора кафедр