30 жовтня цього року в рамках ярмарку професій "КПІ запрошує до співпраці" кафедра електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту провела засідання круглого столу "Сучасний інженер-енергетик: нові виклики та можливості". На зустрічі були присутні викладачі кафедри та представники різних установ, організацій, підприємств, що працюють в енергетичній сфері. Обговорювалися два основні питання. По-перше, це сучасні вимоги до підготовки фахівців-енергетиків у контексті наступних змін: впровадження стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту", прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та розвитку концепції Smart Grid в Україні. По-друге, мова йшла про реалізацію підходу "навчання – наука – бізнес", зокрема шляхом адресної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, стажування студентів та проходження виробничої практики, виконання адресних дипломних та магістерських робіт. Програма заходу також передбачала екскурсію до Центру підготовки енергоменеджерів, Навчально-наукового центру "Енергетика сталого розвитку", навчальних лабораторій кафедри.

Зі вступним словом виступив директор ІЕЕ, завідувач кафедри електропостачання професор С.П.Денисюк. Він надав інформацію про знання та вміння випускників кафедри, що навчалися за спеціальностями "Енергетичний менеджмент" та "Електротехнічні системи електроспоживання", розповів про реформування системи вищої освіти в Україні. Завідувач кафедри запитав у потенційних роботодавців, чи готові вони приймати на роботу випускників з бакалаврським рівнем вищої освіти, адже в новій редакції Закону України "Про вищу освіту" відсутній освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". Відповідь була цілком прогнозованою – так, але лише на посади, котрі передбачають виключно експлуатацію енергетичного обладнання; вирішення більш творчих інженерних завдань бакалаврові навряд чи довірять. Розповів С.П.Денисюк і про Міжнародну стандартну класифікацію освіти (МСКО-2013), оприлюднену Інститутом статистики ЮНЕСКО; її імплементація в Україні безумовно вплине на існуючий перелік спеціальностей.

Свою думку висловив В.І.Литвин, випускник кафедри електропостачання за спеціальністю "Енергетичний менеджмент", а сьогодні головний інженер КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва". За його словами, питання підвищення енергоефективності в бюджетній сфері є вкрай актуальним для України, тому ці фахівці затребувані на ринку праці. Для того, щоб за час навчання студенти набули практичних навичок роботи за фахом, він запропонував залучати їх до проведення енергетичного аудиту бюджетних установ м. Києва. В.І.Литвин також відзначив, що сильною стороною випускників кафедри електропостачання є їхнє знання як електротехніки, так і теплотехніки, адже це дозволяє їм комплексно вирішувати проблеми енергозабезпечення будівель і споруд.

Останню тезу підтвердив і А.О.Квіцинський – заступник директора Науково-технічного центру електроенергетики, відокремленого підрозділу НЕК "Укренерго". За його словами, безсистемний підхід часто навіть шкодить енергоефективності, наприклад, якщо використовувати електроопалення для споруд з класом енергоефективності E чи F, то це призводить до невиправданих витрат на реконструкцію існуючих електричних мереж. Фахівець також зазначив, що в наш час, коли новітні технології в енергетиці розвиваються дуже стрімко, важливо мати цей міждисциплінарний підхід у навчанні, вчити студентів самоосвіти та організовувати курси підвищення кваліфікації для досвідчених працівників. Це б могло стати і додатковою статтею надходжень до бюджету ВНЗ.

Керівник ТОВ "Укрсоцпроект" М.О.Ковинєв  додав, що бажано, щоб назви спеціальностей випускників відповідали європейським стандартам, бо цю інформацію його компанія надає під час участі в міжнародних тендерах, і вона, поміж іншим, впливає на результати конкурсу. Директор ТОВ "Технічні та управлінські послуги" М.А.Левицький також підтвердив необхідність імплементації міжнародної класифікації освіти, щоб говорити з іноземними партнерами однією мовою. Як фахівець зі стандартизації, він порадив посилити нормативно-правову підготовку студентів старших курсів.

Поділився власним досвідом роботи енероменеджером у США випускник кафедри електропостачання О.В.Овдієнко,  який зараз є головою правління Громадської спілки "Асоціація інженерів енергетиків України". Він розповів, що інженерна освіта сьогодні є надзвичайно популярною у світі, але якісною вона може бути лише за умови практичної діяльності студентів, залучення їх до вирішення прикладних задач.

Засновник групи з енергоефективності в ТОВ "ДТЕК Енерго" О.В.Горбунов  відзначив, що компанія, яку він представляє, вже почала співпрацю з кафедрою електропостачання ІЕЕ. Результатом спільної роботи стало не лише суттєве зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів на виробництві, а й публікація монографії "Розроблення та впровадження системи енергоменеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001 на підприємствах "ДТЕК Енерго". Розповів фахівець і про плани на наступний рік – відкрити 20 посад енергоменеджерів для випускників кафедри електропостачання на вуглевидобувних та генеруючих підприємствах "ДТЕК Енерго". Керівництво очікує, що молоді фахівці прийдуть до них з певним пакетом інноваційних рішень, проявлять ініціативу і швидко втілять свої проекти в життя.

Про плідну співпрацю з ІЕЕ розповів і керівник ТОВ "Інженерна логіка" О.В.Розумовський,  який допомагає створенню в інституті сучасної лабораторії для студентів з використанням обладнання Siemens.

Підбиваючи підсумки засідання круглого столу, учасники наголосили на затребуваності випускників кафедри електропостачання на ринку праці в Україні та поза її межами; визнали доцільним приведення назв спеціальностей до міжнародних стандартів; вирішили посилити практичну підготовку студентів шляхом залучення їх до розв'язання прикладних задач; висловили побажання співробітникам кафедри продовжувати займатися питаннями енергоефективності.

Переосмислюючи результати зустрічі розумієш, що ми потрібні одне одному: роботодавці зацікавлені у кваліфікованих сучасних співробітниках і в нових фахових знаннях, викладачі та студенти кафедри – у проведенні своїх досліджень на реальних об'єктах та роботі над цікавими проектами. Наше партнерство – головна запорука успіху.

Юлія Чернецька, аспірант кафедри електропостачання

[30.10.2014/10:00] Ярмарок професій – 2014

Найбільший технічний університет Європи, перший за рейтингом університет України представляє випускників 114 спеціальностей на Ярмарку професій «КПІ запрошує до співпраці».

Ярмарок відбудеться 30 жовтня 2014 року о 1000 в залі Вченої Ради НТУУ «КПІ»

Головною метою проведення даного заходу є впровадження нових форм співпраці НТУУ “КПІ” з підприємствами та організаціями на довгострокову перспективу за умов інтеграції України до Європейського економічного та освітнього простору.

Задачі проведення заходу:

  • налагодження партнерських стосунків між НТУУ “КПІ” та підприємствами і бізнесом на довгострокову перспективу;
  • інформування всіх учасників економічного процесу про готовність НТУУ “КПІ” до адаптації навчальних програм своїх факультетів у відповідності до вимог ринку праці;
  • забезпечення студентів НТУУ “КПІ” можливістю практичного використання знань й вмінь та набуття практичного досвіду роботи у провідних компаніях України;
  • створення НТУУ “КПІ” іміджу навчального закладу, що готовий співпрацювати з роботодавцями за європейськими стандартами;
  • залучення студентів-випускників до обговорення проблем працевлаштування;
  • обговорення потреб сучасного ринку праці та вимог роботодавців до випускників НТУУ «КПІ».

Початок реєстрації о 930 в Залі Вченої Ради за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 1, НТУУ “КПІ”.

Дата події