Тимчасове положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін

Тимчасове Положення про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет) права на вільний вибір навчальних дисциплін (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тимчасове Положення регламентує порядок забезпечення студентам можливості вільного вибору навчальних дисциплін в Університеті та формалізує наступні процедури:

- формування Каталогів вибіркових навчальних дисциплін та доведення їх до студентів;
- здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованого Каталогу;
- організації вивчення студентами обраних дисциплін (формування навчальних груп та визначення форм організації навчального процесу)

Долучення Розмір
Текст [uk] 670.69 КБ