Ціль 4. Якісна освіта

Ціль сталого розвитку 2. Якісна освіта полягає у забезпеченні університетом раннього навчання та навчання протягом усього життя, здійснені педагогічних досліджень та відданість інклюзивній освіті.

Круглий стіл з проблем авіабудівної освіти в Україні

Представники провідних вітчизняних авіабудівних підприємств, викладачі технічних закладів вищої освіти і науковці обговорили в КПІ ім.Ігоря Сікорського актуальні питання розвитку авіабудівної освіти в Україні та шляхи подолання проблем, які стоять на цьому шляху, на засіданні круглого столу "Проблеми авіабудівної освіти в Україні", який відбувся в залі Адміністративної ради університету 14 лютого.

КПІ ім. Ігоря Сікорського за результатами моніторингу Державної служби якості освіти є суб’єктом господарювання з незначним ступенем ризику!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 982 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною с

Підписка на Якісна освіта