Доктриною інформаційної безпеки України визначено: до національних інтересів України в інформаційній сфері належать життєво важливі інтереси особи, а також суспільства і держави. Тому захищеність від руйнівних агресивних інформаційно-психологічних впливів та деструктивної пропаганди є важливими інтересами держави.

Кожен із нас щоденно відчуває емоційні гойдалки. Суспільство хитає від твердої впевненості у своїх силах до відчаю та зневіри, і так знов і знов. Увесь досвід новітньої історії засвідчив: інформація може стати джерелом політичної та соціальної загроз. Простіше кажучи, ситуацію завжди треба оцінювати об'єктивно. А оцінивши, діяти для її покращення, виходячи з правових норм і законів.

Правові засади. Молоді науковці Київської політехніки долучилися до вивчення правових засад забезпечення інформаційної безпеки в суспільстві. Зокрема, аспірантка кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП Оксана Самчинська досліджує правові основи захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави від негативного інформаційно-психологічного впливу. "Україна більше 10 років є об'єктом спеціальних інформаційно-психологічних операцій країни-агресора, – говорить вона, – тому формування ефективної системи протидії та запобігання дезінформації є одним з пріоритетних напрямів діяльності нашої держави".

Загалом, завдання не просте. Складність вирішення цієї проблеми зумовлена тим, що боротьба з деструктивними інформаційними впливами не повинна порушувати конституційні права та свободи громадян, зокрема право на свободу слова та вільне вираження поглядів. "Це лише підкреслює важливість розроблення відповідного адміністративно-правового забезпечення, за якого буде дотримуватися баланс між захистом національних інтересів та безпеки й гарантуванням основоположних прав людини і громадянина", – додає дослідниця.

Шлях у КПІ. До Київської політехніки О.Самчинська прийшла 10 років тому. Це була закоханість з першого погляду, з першої зустрічі – відчуття "своєї" атмосфери та вир емоцій. "Я чітко зрозуміла, що хочу навчатися саме тут і лише тут", – згадує аспірантка. У 2019 році вона здобула кваліфікацію магістра права. А з 2020-го продовжила свою діяльність у КПІ ім. Ігоря Сікорського як викладач. "Ще з першого курсу я відчувала інтерес до детального вивчення теоретичних засад юриспруденції, – розповідає Оксана Андріївна, – тому брала активну участь у різних наукових та науково-практичних конференціях, де представляла свої напрацювання щодо актуальних правових питань".

Отож її магістерська дисертація стосувалася правового захисту громадян України від інформаційно-психологічного впливу в сучасних умовах. Усвідомивши актуальність і затребуваність досліджень за цією тематикою, вирішила продовжити науковий пошук. У 2021 році вона вступила до аспірантури і під керівництвом доктора юридичних наук, завідувачки кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Світлани Бевз працює над дисертацією на тему "Адміністративно-правове забезпечення запобіганню негативним наслідкам інформаційного впливу". Понад те, сфера її наукових інтересів охоплює й питання захисту персональних даних та правового регулювання реклами й PR.

Здобутки. Нині результати досліджень молодої вченої оприлюднені у майже 20 наукових публікаціях, 5 з яких вийшли друком у фахових виданнях України категорії "Б".

Звісно, викладацька та наукова діяльність потребують багато часу, та дослідниця продовжує навчатися, підвищує свою кваліфікацію, бере участь у різноманітних науково-освітніх заходах. Приміром, у 2022 р. закінчила курс у сфері європейських студій "Sustainable language education and media: bridging the gap between EU-Ukraine", який викладався у межах грантової програми Європейської комісії "Еразмус+". Згодом за результатами конкурсного відбору взяла участь в освітньому таборі "Академія приватності", організованому ГО "Privacy HUB", і в ІІ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених "Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни й повоєнного відновлення", підготувавши роботу на тему "Захист персональних даних як одна з передумов ефективного повоєнного відновлення". За рішенням Організаційного комітету і Конкурсної комісії була нагороджена заохочувальною відзнакою за успішну наукову роботу та грамотою за успішний науковий пошук.

На додачу, восени 2023 року пройшла дистанційне стажування в Інформаційній службі Організації Об'єднаних Націй у Відні в межах Програми Shadowing Programme. Минулий рік також увінчався призначенням академічної стипендії КМ України.

Задля майбутнього. "Під час проведення занять ставлю перед собою завдання не просто донести до студентів теоретичні знання, а сформувати практичні навички їхнього застосування, навички критичного мислення та самостійного дослідження, – ділиться науковиця. – Крім цього, для залучення здобувачів вищої освіти до пошуку науково-обґрунтованих шляхів вирішення правових проблем забезпечення життєдіяльності та розвитку суспільства й держави в умовах цифрових трансформацій, разом із колегою здійснюю керівництво студентським гуртком наукового спрямування "Право в епоху цифровізації". Під час засідань студенти усіх спеціальностей мають нагоду поглиблено обговорити питання реалізації інформаційних прав людини, національної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки та дослідити такі феномени, як "дезінформація", "деструктивна пропаганда" та "маніпуляція".

Щиро вірю у твердження, що студент – це не посудина, яку треба заповнити знаннями, а смолоскип, який потрібно запалити. Тому в майбутньому сподівають залучити та надихнути на участь у науковій діяльності ще більше студентів".

Надія Ліберт