Освітній процес в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року в КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочнеться в дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

За рішенням вчених рад факультетів / НН інститутів (мають бути ухвалені до 16.08.2022!) дозволяється проведення окремих занять в очному режимі з урахуванням особливостей окремих освітніх програм (або їхніх освітніх компонентів) за умови: наявності місць в укриттях навчальних корпусів, де планується проводити заняття, і дотримання стандартів вищої освіти.

У разі проведення окремих занять (практичних, лабораторних) в очному режимі:
🔹 очно заняття проводяться лише для тих, хто має таку можливість;
🔹 забезпечується можливість дистанційного підключення (онлайн-трансляції) до таких занять;
🔹 передбачаються окремі дні проведення занять в очному режимі з урахуванням безпечних умов для здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних / педагогічних працівників.

Для здобувачів, які не мають змоги брати участь в освітньому процесі, передбачено можливість:
🔹 перенесення опанування освітнього компонента на наступні семестри;
🔹 надання індивідуальних графіків навчання й складання семестрового контролю;
🔹 академічної відпустки.

Наказ «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року» наразі на погодженні.

📋 Більше інформації — за посиланням: https://cutt.ly/yZkAOVm

Дата події