Освітня програма «Динаміка і міцність машин» проходить незалежну європейську акредитацію

24 червня 2019 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочала роботу експертна група Акредитаційної комісії технологічних університетів (Accreditation Commission of Universities of Technology, KAUT, Республіка Польща).

Мета її роботи – проведення незалежної європейської акредитації освітньої програми «Динаміка і міцність машин» на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів Механіко-машинобудівного інституту у відповідності з вимогами європейської системи оцінювання якості інженерної освіти.

До складу експертної групи входять Витольд Бідункевич, Анджей Титко, Збігнєв Клос (всі троє – з Польщі) та експерти з України – завідувач кафедри динаміки і міцності НТУ «Харківський політехнічний інститут» професор Г.І.Львов, магістр за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» Одеського національного політехнічного університету Б.М.Озерянський і представник роботодавців – генеральний директор ТОВ «Прогрестех-Україна» А.Р.Фіалковський.

Оцінювання проводиться для отримання сертифікату, передбаченого «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти», ухваленими у 2005 р. міністрами, які відповідають за вищу освіту, на пропозицію, підготовлену Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) спільно з Європейським союзом студентів (ESU), Європейською асоціацією вищої освіти (EURASHE) та Європейською асоціацією університетів (EUA).

Стандарти встановлюють погоджену та прийняту практику для забезпечення якості у вищій освіті і відображають взаємозв’язок між дослідженнями з одного боку, та навчанням і викладанням з іншого, а також враховують національний контекст.