Міжуніверситетське співробітництво у сфері сталого розвитку [26 червня 2008 м.Славутич]

Університети України, Республіки Польща, Білорусі та Росії підготували і 26 червня у м.Славутич підписали Угоду про співробітництво щодо навчання і провадження наукових досліджень у сфері сталого розвитку. НТУУ “КПІ”, Пултуська гуманітарна академія ім.О.Гейштора (Республіка Польща), міська адміністрація м.Славутич, Польська освітянська фундація “PERSPEKTIWY”, Геофізичний центр РАН, Російський державний університет ім. І.Канта, Білоруський державний університет, філія НТУУ “КПІ” в м.Славутич відтепер будуть координувати свої зусилля у справі підготовки кадрів і науки в цій важливій сфері.

Угода передбачає підготовку магістрів в університетах чотирьох країн. Передбачається, що партнери розроблять узгоджені навчальні плани з можливістю вивчення окремих курсів (модулів), дисциплін у тому з університетів-партнерів, де даний курс поставлено краще. Підготовка й перепідготовка фахівців буде провадитися на базі відповідних підрозділів кожного з учасників проекту, зокрема в НТУУ “КПІ” – на базі філії в м.Славутич (англійською мовою, на комерційній основі). Дипломи видаватиме той університет, який здійснював підготовку магістрів.

Ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський повідомив, що підготовка магістрів вестиметься з урахуванням особливостей регіону м.Славутич – Чорнобильська АЕС, де накопичено великий досвід запобігання техногенних катастроф та значний обсяг наукових даних радіологічного й біологічного характеру. Реалізація угоди покликана виконувати високу місію, адже з 2005 р. діє Програма ООН «10-ліття освіти зі сталого розвитку», яка реалізується під егідою ЮНЕСКО. В ІПСА напрацьовано методологію сталого розвитку, в рамках якої можливо напрацювати сценарії збалансованого розвитку для будь-якої країни або регіону.

Професор К.Островський – віце-президент Пултуської гуманітарної академії ім.О.Гейштора зауважив, що робота партнерів вестиметься для нащадків – буде напрацьовуватися досвід і вироблятимуться рекомендації, як запобігти техногенним катаклізмам у майбутньому і як цього досягти спільними зусиллями. Сторони мають амбітні плани та перспективи для їх реалізації. А м.Славутич має все необхідне для навчання тут іноземних студентів, зауважив він.

Підсумовуючи, М.З.Згуровський повідомив, що підготовка магістрів НТУУ “КПІ” вестиметься в Славутичі – місті, де вже реалізовано складові сталого розвитку, яке живе і розвивається за найсучаснішими моделями розвитку малих міст. Це не лише надання освітніх послуг, а й сприяння залученню інвестицій в регіон та організації наукового центру. Його доповнив В.Сівінські: краще розбудовувати інститут сталого розвитку, аніж саркофаг на місці аварії (гра слів з російської “устойчивое развитие – устойчивое укрытие”).

Окрім цього, на вітчизняних теренах з’явилася нова науково-освітня громадська організація – “Центрально-Східно-Європейський інститут сталого розвитку”. Діяльність цієї інституції буде спрямовано на підготовку, перепідготовку кадрів та проведення наукових досліджень у сфері сталого розвитку. Представники консорціуму засновників в урочистій обстановці ухвалили установчі документи. Президентом новоствореного інституту обрано академіка НАН України М.З.Згуровського, віце-президентами – д.е.н., мера м.Славутич В.П.Удовиченка та віце-президента Пултуської гуманітарної академії, експерта Ради Європи К.Островського. До складу президії ввійшли ректори Білоруського (В.І.Стражев) та Російського ім. І.Канта (А.П.Клемешев) державних університетів; О.Д.Гвішіані, директор Геофізичного центру РАН; В.Сівінські – президент Польської освітянської фундації “PERSPEKTIWY”. Посаду директора обійняв проф. Г.Статюха, завідувач кафедри НТУУ “КПІ”, співдиректора з академічних програм – п. Джон Фокс-Пжеворськи, експерт ООН за програмами сталого розвитку для Північної Америки (США).

Н.Вдовенко