Над таким завданням, нагальним для неспокійного сьогодення, працює з колегами старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем к.т.н. Олександр Станіславович Неуймін. Для успішного виконання робіт він отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Олександр зі шкільних років мріяв здобути технічну освіту в одному з кращих вишів України. Тож у 2005 році, після закінчення гімназії №1 м. Дубно вступив на радіотехнічний факультет Київської політехніки. Вибором факультету завдячує своєму батькові, який дав слушну пораду в потрібний час. У 2011 р. юнак отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" та здобув кваліфікацію інженера-дослідника.

Навчаючись у магістратурі в 2009–2011 рр., він розробив та виготовив за темою своєї магістерської дисертації прилад на базі мікроконтролера для дослідження властивостей ПЗЗ-матриць (електронних пристроїв, які перетворюють зображення з об'єктива у фотоапараті, відеокамері, смартфоні чи телефоні на електронне зображення).

Надалі Олександр вирішив займатися науковою роботою, тож у листопаді 2011 року вступив до аспірантури. Наукові дослідження виконував під керівництвом д.т.н., професора Сергія Яковича Жука. Вони були присвячені розробці послідовних методів виявлення цілей з використанням вирішальних статистик відміток у сучасних радіолокаційних комплексах. Під час роботи над дисертацією молодий науковець продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння самостійно працювати із науковою літературою, творчо мислити, ставити та вирішувати складні теоретичні й практичні завдання. Це дозволило йому вчасно подати та в 2015 р. захистити кандидатську дисертацію. За результатами наукових досліджень було опубліковано 4 статті в провідному міжнародному журналі "Radioelectronics and Communications Systems", що входить до наукометричної бази Scopus.

Олександр Станіславович працює на кафедрі з 2014 р., користується авторитетом і повагою науково-педагогічних працівників та студентів, є порядним, працьовитим та відповідальним. Серед його наукових інтересів – обробка сигналів у радіоелектронних комплексах, мови програмування (С/С++, Python), вбудовані системи.

Для участі в конкурсі на грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Олександр Неуймін обрав тему "Розробка методів виявлення безпілотних літальних апаратів на послідовностях відеозображень". Тема досліджень обумовлена тим, що розвиток технологій побудови безпілотних літальних апаратів (БПЛА), їх доступність і масове використання для вирішення широкого кола завдань призвело до появи нового класу загроз: застосування в терористичних цілях, фотозйомка засекречених об'єктів, отримання несанкціонованого доступу до інформації в бездротових мережах, вторгнення на заборонену територію та ін. Тож виникла потреба в розробці систем безпеки, які вирішують завдання виявлення, визначення місця розташування і параметрів руху БПЛА.

Метою роботи є підвищення ефективності виявлення БПЛА системою відеоспостереження шляхом розробки методів виявлення рухомих точкових об'єктів на послідовностях відеозображень. Для досягнення мети проекту необхідно вирішити низку завдань:

  • розробити метод виявлення рухомого точкового об'єкту за наявності хибних відміток на послідовностях відеозображень на основі послідовного критерію Вальда;
  • розробити метод адаптивного послідовного виявлення рухомого точкового об'єкту за наявності хибних відміток при невідомому співвідношенні сигнал/шум;
  • оцінити ефективність отриманих алгоритмів шляхом статистичного моделювання на ЕОМ.

Тож побажаємо молодому науковцю успіхів у реалізації задуманих планів. І нехай ця маленька перемога стане натхненням для подальшої наукової роботи.

В.І. Правда, професор РТФ