Сайти РТФ

Радіотехнічний факультет

декан РТФ: к.т.н., доцент Антипенко Руслан Володимирович
Адреса: 03056, Київ - 56, вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.423
Телефон для довідок: 204-92-93
e-maіl:dek[at]rtf.kpi.ua

Сприяння працевлаштуванню

В межах заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського РТФ пропонує спосіб відстеження вакансій на роботу в автоматичному режимі з різних сайтів через RSS стрічки в професійному агрегаторі FeedDemon.

[сайт] Конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" є радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (РТФ НТУУ "КПІ"), який організує її проведення та публікацію відпові

Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, радіоапаратобудування

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка. Радіоапаратобудування" публікує результати наукових досліджень в області радіотехніки та суміжних галузях з практичною та експерементальною направленістю на реалізацію відповідних досягнень.

[сайт] Випускники групи РТ-91 (Р-204) 1985 року

Сайт випускників КПІ РТФ. Група РТ-91 (Р-204). Випуск 1985. Запрошуємо для спілкування всіх випускників РТ та РК потоків 1985 р., а також всіх, кому дорогий РТФ! Давайте разом згадаємо, як ми навчалися, з ким ми дружили, хто наші викладачі.