Кафедра прикладної радіоелектроніки (РЕ), РТФ

Кафедра прикладної радіоелектроніки (РЕ), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-85-78
Сайт:
В.о. завідувача кафедри: Михайло Степанов

Кафедра прикладної радіоелектроніки була створена на базі двох кафедр радіотехнічного факультету: кафедри радіоприймання та оброблення сигналів, яка була створена в 1943 році та кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, створеної в 1968 році, шляхом їх об’єднання. Кафедра має в своєму складі видатних вчених та багато молодих фахівців, які працювали на підприємствах й стажувались закордоном.

Кафедра прикладної радіоелектроніки проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю: 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми: «Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки».

Ми звикли до смартфонів, хочемо зробити свій будинок «розумним» та замислюємося про «розумні міста». Підприємства-виробники давно вже використовують роботизовані конвеєрні лінії, не кажучи вже про Boston Dynamics і їх останні розробки різноманітних роботів. Тому майбутнє за інженерами-розробниками інтелектуальних систем і пристроїв різного призначення.

Під час навчання за освітньою програмою «Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки» студенти здобувають знання і навички у:

  • прикладному програмуванню вбудованих систем з використанням мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів та мов програмування С/С++, Python тощо;
  • взаємодії інтелектуальної техніки з довкіллям через різноманітні сенсори та актуатори;
  • бездротових технологіях, таких як Wi-Fi, Bluetooth, мобільний зв’язок тощо;
  • проєктуванні інтелектуальної радіоелектронної апаратури, яка включає всі етапи — від ідеї, через синтез схеми з перевіркою її працездатності (Multisim та LTspice), розробку електронного модуля (Altium Designer), до проектування корпусу (Solidworks) з врахуванням технологій виготовлення реальних пристроїв.

Після завершення навчання випускники самостійно можуть пройти шлях від ідеї до готового пристрою: розробити, виготовити та запрограмувати. Вони будуть готові посісти важливе місце на ринку інженерів-розробників сучасних електронних пристроїв.