Біоенергетика – шлях вирішення проблеми з відходами

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики факультету біотехнології і біотехніки  працює над науковими розробками та вдосконаленням технологій конверсії відходів у носії енергії. Студенти в рамках навчальної програми виконують, зокрема,  дослідження процесів утворення біогазу.

Студентка ФБТ – стипендіатка Верховної Ради України

Навчання має приносити радість, – так вважає студентка 6-го курсу ФБТ Діна Колтишева. – Прагнення пізнавати нове закладено в кожній людині, саме тому дослідження процесів, які нас оточують, захоплюють людство вже кілька тисячоліть

Костик Сергій Ігорович вдосконалює обладнання фармацевтичної та харчової промисловості

Серед молодих учених, удостоєних грамоти Президії НАН України за досягнення в розробці важливих наукових проблем за 2015 рік, названо й ім'я Сергія Ігоровича Костика – к.т.н., асистента кафедри біотехніки та інженерії ФБТ.

Крок до великої науки

Щороку президія НАН України присуджує премії для молодих учених і для студентів ВНЗ за роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Цього року зазначеною премією були відзначені випускниці кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ» Ірина Самаруха та Катерина Щурська.

Горобець Світлана Василівна - очільник кафедри біоінформатики

Кожен співробітник університету творить його історію, вкладає у розвиток цього великого організму свою енергію, свої наукові та викладацькі здобутки, будучи клітиною, що пульсує і дає життя Київській політехніці. Прихід у 2004 р. до КПІ нині професора, д.т.н.

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики – перший етап становлення

Кафедру екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) було створено наприкінці 2004 року. Згідно з Положенням про КЕБ вона забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Екобіотехнологія», а також спеціалістів вищої кваліфікації.

Підписка на КББЕ