Сайти ІСЗЗІ

Збірник "Information Technology and Security" (Інформаційні технології та безпека)

Збірник наукових праць “Information Technology and Security” (“Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" для