З 5 по 8 жовтня 2015 р. на інженерно-фізичному факультеті НТУУ "КПІ" проходила V Міжнародна наукова конференція з високих технологій у матеріалознавстві "HighMatTech-2015".

Організаторами конференції  виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, НТУУ "КПІ", Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Українське матеріалознавче товариство.

Конференцію відкрив голова оргкомітету Міжнародної  конференції "HighMatTech-2015" академік НАН України В.В. Скороход. На пленарному засіданні з доповідями виступили видатні вчені: академіки В.В. Скороход, С.О. Фірстов,  Ю.М. Солонін, чл.-кореспонденти Ю.В. Мільман, Р.А. Андрієвський, А.В. Рагуля, зарубіжні вчені Shabalin I. (Materials & Physics Research Centre, University of Salford, Manchester United Kingdom) та N. McDonald (Centre for Hydrogen and Fuel Cell Research, School of Chemical Engineering, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom). Доповідь акад. В.В. Скорохода була присвячена 110-річчю з дня народження видатного вченого акад. І.М. Францевича – засновника Інституту проблем матеріалознавства  НАН України, що нині носить його ім’я. Тематика пленарного засідання охопила такі напрями: матеріалознавчі аспекти водневої енергетики; високоентропійні сплави; наноматеріалознавство; кераміка функціонального та конструкційного призначення; композиційні матеріали.

Тематика конференції охоплювала такі найбільш актуальні напрями:

  • Фундаментальні основи сучасного матеріалознавства. Моделювання технологічних процесів отримання матеріалів та їх властивості.
  • Металеві матеріали та технології їх отримання та обробки. Високоентропійні сплави.
  • Порошкова металургія: сучасний стан науки та виробництва; новітні матеріали, властивості, технології.
  • Наноматеріалознавство: технології та матеріали.
  • Кераміка функціонального та конструкційного призначення. Bисокотемпературні та жаростійкі матеріали.
  • Новітні розробки в галузі створення полімерних матеріалів з поліпшеними характеристиками.
  • Композиційні матеріали: спеціальні властивості та перспективи практичного використання.
  • Інженерія поверхні.
  • Сучасні технології з'єднання матеріалів.
  • Устаткування і методики для характеризації властивостей матеріалів.

У конференції взяли участь близько 300 провідних фахівців та вчених з 14 країн світу, в т.ч. 240 учасників від України та 53 іноземних учасників (3 з Алжиру, 7 з Азербайджану, 8 з Вірменії, 2 з Федеративної Республіки Німеччина, 1 з Чеської Республіки, 1 з Французької Республіки,  1 з Турецької Республіки, 4 зі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, 2 з Республіки Польща, 11 з Республіки Білорусь; 10 з Російської Федерації; 2 з Грузії, 1 з Люксембурга).

Шістдесят вісім навчальних закладів, наукових установ та промислових підприємств брали участь у конференції, в т.ч. 40  вітчизняних і 28  зарубіжних.

Кількість студентів, які брали участь у конференції, – 62; молодих учених – 45.

У роботі конференції також взяли участь учні Малої академії наук України. Вони слухали лекції, робили стендові доповіді та мультимедійні презентації своїх власних досліджень.

Дослідження науковців НТУУ "КПІ" були представлені практично на всіх секціях конференції. Вони виступили переважно з доповідями, що стосувалися порошкової металургії, фундаментальних основ сучасного матеріалознавства, проблем створення кераміки функціонального та конструкційного призначення, інженерії поверхні, надміцних та надтвердих композиційних інструментальних матеріалів, наноматеріалознавства.

Проведення Міжнародної наукової конференції "HighMatTech-2015" надало можливість обміну інформацією та останніми науковими результатами і сприятиме розширенню участі у міжнародних та європейських програмах, входженню у світовий науковий простір, налагодженню зв'язків між ученими-матеріалознавцями та промисловими підприємствами, об'єднанню зусиль міжнародної наукової спільноти щодо розробки новітніх технологій синтезу, дослідження структури та властивостей матеріалів, а також залученню студентів до науково-дослідної роботи для набуття ними наукового та освітнього досвіду.

О. Юркова, заст. декана ІФФ

Дата події