16–19 квітня 2013 року в НТУУ "КПІ" відбулася XXXIII Міжнародна науково-технічна конференція "Електроніка і нанотехнології" – "ELNANO-2013". Головними організаторами конференції виступили НТУУ "КПІ" (кафедра фізичної та біомедичної електроніки, кафедра мікро- та наноелектроніки, кафедра промислової електроніки) та IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Інститут інженерів з електроніки та електротехніки) – всесвітня організація,  яка існує вже понад століття і об'єднує понад 400 тис. науковців з більш як 160 країн світу.

Засновником конференції був відомий у світі вчений з теорії електронних кіл професор В.П.  Сігорський. До числа організаторів конференції увійшли  Національний авіаційний університет та Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. До програмного та організаційного комітетів конференції увійшли такі відомі вчені, як академіки НАН України професор Ю.І.Якименко і професор А.Г.Білоус, чл.-кор. НАН України Є.І. Сокол, професори Клаус-Юрген Волтер, С.Е. Ляшевський, Ю.І. Шмалій,  В.Я.Жуйков, Ю.М.Поплавко, В.І.Тимофєєв, Ф.Й. Яновський та інші.

Загалом у конференції взяли  участь більше 350 науковців, серед яких 70 докторів наук, 110 кандидатів наук, 170 аспірантів та студентів. Учасники представили 118 доповідей, за матеріалами яких було опубліковано збірник праць конференції англійською мовою. Рецензування статей було організовано через спеціальне програмне середовище EASYCHAIR, що дозволило залучити понад 50 рецензентів з таких країн світу, як Великобританія, Туреччина, Італія, Франція, Німеччина, Бельгія, Польща,   Голландія,  Росія, Македонія, Естонія, Південна Африка та інших. Кожна подана робота проходила незалежне закрите рецензування трьома експертами, які давали висновок щодо доцільності її публікації. Публікувалися лише ті роботи, автори  яких зробили доповідь, – це було вимогою програмного комітету і дозволило зібрати в КПІ науковців з усього світу.

 Окрім учасників з різних міст України (Київ, Львів, Харків, Алчевськ, Одеса, Запоріжжя, Донецьк, Черкаси), у конференції взяли участь представники 15-ти країн світу – Росії, Вірменії, Німеччини, Англії, Бразилії, Китаю, Канади, Мексики, Франції, Чорногорії, Ізраїлю, Ірану, Індії, Казахстану, США.

Були представлені доповіді від НТУУ "КПІ", Національного авіаційного університету, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАН України, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Національного інституту раку, НУ "Львівська політехніка", Державного інженерного університету Вірменії, Технічного університету Дрездена та інших університетів світу.

Необхідно підкреслити, що збірник статей конференції направлено до бази даних IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY, що індексується у міжнародних науково-метричних базах даних SCOPUSE, GOOGLE SCHOOLAR та інших.

Вагому підтримку конференції забезпечили IEEE-спонсори: IEEE Ukraine Section, IEEE Central Ukraine Joint Chapter, IEEE KPI Student Branch.

Активну участь взяли представники генерального спонсора   компанії з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в системах рентгенівської діагностики НВО "Телеоптик"; інформаційними спонсорами виступили наукові журнали "Електроніка та зв'язок" та "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника".

На конференції проводились пленарні засідання та працювало 4 секції:  перша секція була присвячена електронним компонентам та пристроям, мікро- та нанотехнологіям, друга – електронним технологіям та обробці сигналів у біомедицині, третя – силовій електроніці та "Smart" технологіям, четверта – електронним системам. Була представлена сесія стендових доповідей за активною участю студентів та аспірантів НТУУ "КПІ".

Під час конференції було проведено семінари та заслухано доповіді про сучасні нанотехнології, проектування компонентів електронних схем, про новітні розробки інформаційного та технічного забезпечення систем обробки сигналів та зображень, перспективи розвитку біомедичних приладів та систем з використанням нанотехнологій. Відбулося обговорення можливостей міжнародного співробітництва та залучення студентів до наукових розробок у галузі нанотехнологій. Завдяки широкому представництву учасників з різних країн, під час конференції було досягнуто домовленостей про спільну участь у міжнародних програмах та проектах щодо академічних обмінів та створення консорціумів для фінансування спільних наукових досліджень.

Програмний комітет конференції висловлює щиру подяку за сумлінну організацію конференції Євгену Пічкальову, Олені Семеновській, Анні Поревій, Анні Кисельовій, Михайлу Барану, Антону Попову, Тетяні Обуховій, Михайлу Жукову, Тетяні Хижняк, В'ячеславу Петренку, Катерині Іванько, Наталії Матвєєвій та іншим представникам оргкомітету.

Високий науковий і організаційний рівень конференції засвідчено усіма її учасниками.

Інф. «КП»

Дата події