У 2013 р. переможцями університетського конкурсу "Викладач-дослідник" стали аж троє представників кафедри менеджменту ФММ. Серед них і кандидат економічних наук, доцент Алла Рашидівна Дунська.

На кафедрі Алла Рашидівна працює тринадцять років: у 2000-му вона з відзнакою закінчила магістратуру НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Менеджмент організацій" і перспективному дослідникові запропонували продовжити науковий пошук. У 2000–2001 рр. брала участь у семінарах CEUME з підвищення педагогічної майстерності. У 2003 р. закінчила аспірантуру НТУУ "КПІ", а в 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості".

У 2007–2009 рр. А.Р. Дунська працювала заступником декана факультету менеджменту та маркетингу з навчально-методичної роботи, секретарем секції "Менеджмент у виробничій сфері" НМК Міносвіти України з менеджменту. Сфера наукових інтересів: управління зовнішньоекономічною діяльністю, стратегічне управління інноваційним розвитком, мікроекономічне моделювання. Викладає дисципліни: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, менеджмент зовнішньо­економічної діяльності, мікроекономіка.

Молодий науковець А.Р.Дунська є автором близько 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. одного навчального посібника з грифом МОН, одного навчального посібника у співавторстві, чотирьох монографій у співавторстві, 40 статей у наукових фахових виданнях. Статті А.Р.Дунської опубліковані у провідних наукових виданнях Росії, Німеччини, Болгарії. Навчальний посібник з грифом МОН "Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика", створений нею, на сьогодні в Україні єдиний, у якому значна увага приділена практичним аспектам застосування теоретичних концепцій зовнішньоекономічної діяльності.

Вона є активним учасником і доповідачем на всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема за межами України (Росія, Польща, Болгарія, Швейцарія).

А.Р.Дунська бере активну участь у науковій роботі кафедри та факультету, зокрема керує науковим студентським гуртком "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств", активними членами якого є студенти 3-5 курсів кафедри менеджменту. Також вона є керівником наукових робіт студентів кафедри менеджменту на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Менеджмент". Плідно співпрацює з магістрантами за напрямом розвитку наукової школи інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах світового економічного простору.

Є люди, наділені магічною силою притягувати до себе співрозмовника. Зустрівши Аллу Рашидівну навіть у натовпі, мимоволі хочеться заговорити з цією привабливою і трохи таємничою жінкою. Тож можна лише позаздрити її колегам та студентам, які щодня мають можливість спілкуватися та переймати знання і досвід у свого колеги й викладача. Побажаємо ж невтомній трудівниці-досліднику нових творчих злетів та визнання оточуючих.

Інф. ФММ