Утримуємо та розвиваємо матеріально-технічну базу КПІ [2011]

Серед підрозділів Київської полі­техніки чимало таких, що забезпечують комфортні умови нашої праці. У повсякденні їх не згадуємо і забуваємо сказати добрі слова, але коли потече, засніжить, чи опалення не вмикається, то споминаємо «тихим» словом. Отже, основним завданням адміністративно-господарської служби НТУУ «КПІ», а саме про неї мова, є утримання існуючої матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному стані й подальший її розвиток з метою створення нормальних умов для забезпечення навчальної, наукової діяльності та створення належних соціальних умов для студентів і співробітників університету.

Хочу коротко охарактеризувати основні напрями господарської діяльності університету. Загальна площа матеріально-технічної бази складає близько 550 тис. кв. м, у т. ч. навчальних корпусів і об’єктів господарської діяльності – 408 тис. кв. м і 142 тис. кв. м студентських гуртожитків. Крім того, у нас на балансі 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку для студентів і співробітників, паркова зона, сотні кілометрів зовнішніх інженерних мереж, елементи благоустрою та інші об’єкти. Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 118 га, у т. ч. бази відпочинку – 35 га.

 За останні 5 років сума загальних щорічних витрат наутримання матеріально-технічної бази виросла з 109,72 млн грн у 2007 р. до 166,84 млн грн у 2011 р. Витрати 2011 р.: комунальні послуги – 47,2 млн грн, 28,3%; фонд заробітної плати – 34,13 млн грн, 20,5%; ремонтно-відновлювальні роботи – 25,31 млн грн, 15,0 % та інші.

Розвиток матеріально-технічної бази. У 2011 р. освоєно 8,59 млн грн. Основні об’єкти: добудова до навчального корпусу № 35; студентський гуртожиток на 374 місця по вул. Виборзькій; навчально-лабораторний корпус ФАКС по вул. Борщагівській, 48; гуртожиток для студентів на 490 місць по вул. Металістів, 7-б; міні-спортивний комплекс; гуртожиток №18 по вул. Борщагівській, 148 для розміщення вболівальників євро-2012. На утеплення фасадів, покрівель, заміну вікон у 16 гуртожитках, згідно з постановою КМУ, виділяється 36,9 млн грн цільових державних коштів.

Ремонтно-відновлювальні роботи. У 2011 р. їх вартість склала 25,31 млн грн: загальнобудівельні – 13,31 млн грн; санітарно-технічні – 3,89 млн грн; електромонтажні – 2,09 млн грн; зовнішні інженерні мережі – 0,24 млн грн; благоустрій території – 4,9 млн грн; покрівельні роботи – 0,88 млн грн.

Обсяг ремонтних робіт у навчальних корпусах склав 13,9 млн грн. Збільшили фінансування на ремонтні роботи у ВІТІ, ВПІ, ФІОТ, ФММ, ФЛ, ФЕА, ЦФВС, ЦКМ, РТФ, ММІ, зменшили – в ІЕЕ, ІТС, ФТІ, ФПМ та ін. Зокрема, було відремонтовано покрівлі навчальних корпусів №№ 7, 8, 19, 20, 24, 33, 35. На 2012 р. заплановано частковий ремонт покрівлі корпусів № №4, 22, 31; капітальний ремонт покрівлі корпусів № 8 і № 25. Виконано капітальний ремонт 25 місць загального користування в корпусах. Відремонтовано 201 навчальну аудиторію і лабораторію. Тривають ремонтні роботи в корпусах: № 7, № 12, № 17. Підрозділи, що виконали значний обсяг робіт за власні кошти: ВІТІ – 2,95 млн грн; ВПІ – 830,4 тис. грн; ФІОТ – 534,9 тис. грн; ЦКМ – 497,6 тис. грн; ФММ – 358,1 тис. грн; ФЛ – 337,4 тис. грн; ЦФВС – 309,9 тис. грн; ФЕЛ – 271,5 тис. грн; ФЕА – 166,2 тис. грн; ФСП – 94,3 тис. грн; РТФ – 65,2 тис. грн; ІЕЕ – 53,1 тис. грн та ін. Необхідно відзначити позитивний досвід факультетів по залученню спонсорських коштів на ремонтні роботи та вдосконалення навчально-лабораторної бази (ХТФ – 119,3 тис. грн; ТЕФ – 31,8 тис. грн) та ін.

Також хочу відзначити гарну орга­нізацію роботи ВЕК. Перед початком опалювального сезону підготовлено 63 теплопункти, проведено ремонт інженерних мереж, часткову заміну опалювальних приладів, вікон тощо. Силами РСУ виготовлено меблі для аудиторій, лабораторій, студмістечка.

Студмістечко НТУУ «КПІ» є складним соціальним організмом, у якому компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій. Тут проживають близько 13 тис. студентів. Грошові надходження студмістечко має за рахунок оплати студентами за проживання. Минулого року вони склали 22 048 тис. грн. Загальні витрати складають: на ремонтно-відновлювальні роботи – 15 012 тис. грн; на придбання м’якого і твердого інвентаря – 500 тис. грн; загальногосподарські та ін. витрати – 10 239 тис. грн. Протягом 2011 р. у студмістечку здій­снено комплекс заходів, спрямованих на поліпшення умов побуту студентів: від­ремонтовано місця загального користування, 14 стояків і 280 житлових кімнат, коридори, системи тепло- і водопостачання, ліфти; ремонтують існуючі й облаштовують нові спортивні й робочі кімнати; встановлено металопластикові вікна тощо. Студмістечко бере активну участь в облаштуванні студентського спортивно-оздоровчого комплексу «Полі­технік».

Значну допомогу в проведенні ремонтних робіт надали ФІОТ, ММІ, ФСП, ФПМ. Таким чином, спільними зусиллями ректорату, дирекції студмістечка, керівників факультетів та інститутів, органів студентського самоврядування і профкому були забезпечені нормальні побутові умови в гуртожитках.

Проблема підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в університеті і зниження платежів за спожиті енергоносії є досить гострою, оскільки оплата комунальних послуг є однією з найбільш витратних статей господарської діяльності НТУУ «КПІ». За 2011 р. університетом спожито: теплової енергії – 70,84 тис. Гкал на суму 30,9 млн грн; електричної енергії – 21, 29 млн кВт.год на суму 13,71 млн грн; води холодної – 1,42 млн м3 на суму 4,78 млн грн; газу природного – 198,8 тис. м3 на суму 298,5 тис. грн. Загальна вартість спожитих у 2011 р. електроенергії, тепла, води і природного газу складає 49,682 млн грн, що на 18% більше, ніж у 2010 році.

У минулому році, порівняно з 2010 р., спостерігалося скорочення обсягів споживання теплової (на 6,3%) і електричної (на 1,53 %) енергії, холодної води (на 12,46 %). Споживання природного газу зросло приблизно на 1%.

Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2011 р. склали 62,2 % від загальних витрат на комунальні послуги. У цілому теплоспоживання університету в 2011 р. зменшилося порівняно з 2010 р. на 6,3%. Економія теплової енергії в університеті складає 4 715 Гкал, у т. ч. у навчальних корпусах – 2 370,0 Гкал. Допустили перевитрату теплової енергії в 2011 р. порівняно з 2010 р: корп. №1 – 714 Гкал; корп. №6 – 59 Гкал; корпус № 33 – 37 Гкал. Основними споживачами теплової енергії є: студмістечко – 44,5%; навчальні корпуси – 43,5 %; військове містечко – 5,2 %; інші об’єк­ти – 6,8 %.

Оплата за теплову енергію з 2006 р. по 2011 р. збільшилася з 7 до 32 млн грн (в 4,5 разу), у т. ч. по навчальних корпусах з 8 до 20 млн грн. Так, з 2009 р. по 2011 р. тариф на тепло по навчальних корпусах зріс з 200 грн /1 Гкал до 770 грн / 1 Гкал, майже в 4 рази.

Порівняно з 2010 р. споживання електричної енергії по університету скоротилося на 1,53 %. Основними споживачами електричної енергії є:  студмістечко – 46,2 %; навчальні корпуси – 36,1 %; військове містечко – 11,4 %; господарські служби – 6,2 %. Економія електроенергії в навчальних корпусах складає 910 тис. кВт.год. Назву корпуси, що допустили перевитрату електричної енергії протягом 2011 р. порівняно з 2010 р.: № 9 – 7 тис. кВт.год (3,8%); № 11 – 9 тис. кВт.год (7,5%); № 18 – 37 тис. кВт.год (9,9%); № 19 – 39 тис. кВт.год (7,0%); № 22 – 5 тис. кВт.год (1,5%); НТБ – 110 тис. кВт.год (24,3%); ЦКМ – 163 тис. кВт.год (183,6%); військове містечко – 604 тис. кВт.год (33,9%).

Оплата за електроенергію з 2006 р. по 2011 р. збільшилася з 5 млн грн до 14 млн грн (в 2,5 разу), у т. ч. по навчальних корпусах з 2,4 млн грн до 6,5 млн грн, при цьому тариф для навчальних корпусів зріс з 0,7 грн/1 кВт до 1,1 грн/1 кВт.

Споживання холодної води в цілому по університету скоротилося на 12,46 %. Водоспоживання військовим містечком зросло на 20,75%. Збільшили витрату води порівняно з 2010 р. корпуси: № 11 – 1 387 м3 (46,61 %); № 17 – 282 м3 (9,92 %); № 18 – 1394 м3 (11,94 %); № 25 – 135 м3 (54,6 %); № 26 – 213 м3 (11,38 %); № 31 – 625 м3 (12,28 %). Студмістечком досягнуто економії споживання води на 15 %, що складає 188,9 тис. м3. Збільшення споживання води допустили гуртожитки: № 3 – 2 990 м3 (12,62%); № 6 – 1 698 м3 (9,37%); №9 – 632 м3 (4,89%); № 13 – 4 280 м3 (11,03%); №17 – 7 042 м3 (30,26%). Найвище питоме водоспоживання мали гуртожитки №№ 10, 20, 21; найнижче – №№ 9, 17, 11. Адміністрації студмістечка необхідно звернути увагу на значну різницю в питомих обсягах водоспоживання між гуртожитками і визначити причини таких відхилень.

Незважаючи на постійну економію електроенергії, тепла і води, спостері­гається істотне зростання оплати за комунальні послуги. Тож завдання енергозбережения стало актуальним для всього колективу університету: разом з організаційними заходами необхідно звернути серйозну увагу на використання технічних засобів (установку регуляторів тепла, перехід на енергоощадне устаткування тощо) та наукового потенціалу університету.

У літній період на базах відпочинку «Маяк», «Сосновий», «Політехнік» та «Глобус» оздоровилися 1087 співробітників і 1043 студенти. По кількості співробітників завантаження бази «Маяк» склало 56%, «По­літехнік» – 33%, «Сосновий» – 74%. Тож оздоровчій комісії, профкомам співробітників і студентів, керівникам підрозділів, органам студентського самоврядування необхідно проводити активнішу роботу з організації відпочинку співробітників і студентів на базах відпочинку університету.

Хочу подякувати співробітникам усіх підрозділів, що належать до департаменту адміністративно-господарської роботи, за плідну злагоджену роботу по забезпеченню життєдіяльності НТУУ «КПІ».

М.В.Печеник, проректор з адміністративно-господарської роботи  та  розвитку  матеріально-технічної бази