5 жовтня 2012 року завідувачу кафедри фізико-хімічних основ технології металів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", члену-кореспонденту НАН України, заслуженому працівнику вищої школи  України, відміннику освіти України, професору Дмитру Федоровичу Чернезі виповнюється 85 років.

Він народився в селянській сім'ї в селі Миколаївка Борзнянського району Чернігівської області. У 1944 р. працював на Конотопському паровозоремонтному заводі, потім вступив до Конотопського технікуму залізничного транспорту, який успішно закінчив у 1948 р.  У тому ж році був зарахований на перший курс металургійного факультету КПІ. З того часу –  вже 64 роки! – його доля пов'язана з Київською політехнікою.

Після закінчення в 1953 р. Київського політехнічного інституту Д.Ф.Чернега працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 1959 р. він захистив кандидатську дисертацію, в 1974 р. –  докторську. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом НАН України.

У 1959-1964 рр. Д.Ф.Чернега – заступник декана металургійного факультету за сумісництвом, у 1965-1972 рр. –  декан загальнотехнічного факультету,  у 1972-1975 рр. – декан механіко-технологічного факультету, у 1975-1988 рр. –  декан інженерно-фізичного факультету (таку назву факультет отримав за його пропозицією). З його ініціативи в 1977 р. була організована кафедра фізико-хімічних основ технології металів, де він є беззмінним завідувачем і на якій з його ініціативи вперше у світі почала провадитися підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальності "Спеціальна металургія". За дорученням ректора КПІ Г.І.Денисенка був відповідальним за проектування і будівництво навчального корпусу № 9, який здали в експлуатацію в 1988 р.

Д.Ф.Чернега – відомий учений-металург, один з провідних учених у напрямах металургії сталі, спеціальної електрометалургії, електрошлакових технологій, металургії кольорових металів та сплавів, фізико-хімічних процесів і дослідження металургійних процесів. Він засновник наукової школи, представники якої успішно працюють у промисловості, НТУУ "КПІ", НАН України, інших навчальних і наукових закладах України та за її межами.

Наукові інтереси Д.Ф.Чернеги охоплюють важливі питання металургії: вивчення властивостей рідких сплавів; поведінки газів у сплавах на основі заліза і кольорових металів; азотації алюмінієвих сплавів; електрофізичної обробки сплавів для зменшення вмісту водню і покращення якості зливків і виливків; модифікування і мікролегування сплавів; одержання високоякісних виливків. Низку праць присвячено актуальній проблемі ресурсозбереження і розробки маловідходних технологій. Під його керівництвом виконано фундаментальні дослідження, які не мають аналогів у світовій науці, з масоперенесення газів у бінарних та багатокомпонентних металургійних системах. Визначені закономірності процесів переносу водню у рідких сплавах дозволили розробити та отримати апаратуру для експрес-контролю вмісту водню у рідких сплавах безпосередньо у плавильних печах та роздавальних установках.

Д.Ф.Чернега упродовж десятків років плідно співпрацює з інститутами НАН України матеріалознавчого напрямку, підтримує тісні творчі зв'язки з ученими Китаю, Франції, Чехії, Словаччини, Польщі, виступає з доповідями на наукових вітчизняних і міжнародних конференціях. Багато років він очолював комісію "Кольорові метали" при науковій раді АН СРСР, десять років виконував обов'язки заступника голови методичної ради з металознавства і металургії МОН молодьспорту України. Він є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, членом президії Асоціації по металургійній освіті України, членом редколегії трьох науково-технічних журналів України, організатором багатьох міжнародних наукових конференцій і семінарів. Дмитро Федорович –  учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений багатьма медалями.

Д.Ф.Чернега автор і співавтор більше 680 опублікованих праць, у тому числі 5 монографій, 1 довідника, 6 підручників, 7 брошур, 40 авторських свідоцтв; один підручник перекладено китайською та польською мовами. Під його керівництвом успішно пройшли захист 31 магістерська, 20 кандидатських і 10 докторських дисертацій.

Д.Ф.Чернега 9 разів був лауреатом конкурсів НТУУ "КПІ" (викладач-дослідник – 2, за підручники – 2, довідник – 1, кращі дипломні і магістерські роботи студентів – 4).

Нагороди: Вища нагорода ВДНГ СРСР "Диплом пошани" (1974 р.); "Відмінник освіти України" (1981 р.); Почесне звання "Заслужений працівник вищої школи Української РСР" (1983 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України  (1987 р.); Почесна грамота Президії Верховної Ради Української РСР (1989 р.); "Заслужений професор НТУУ "КПІ" (1998 р.); Золотий почесний знак NОТ – Федерації науково-технічних товариств Польщі (2001 р.); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002 р.); орден "За заслуги в науке о металлах" (за рішенням Вченої ради Національного технічного дослідницького університету "Московський інститут сталі і сплавів, 2006 р.); Почесні грамоти Чернігівської обласної державної адміністрації "За сумлінну працю в ім'я незалежної України" в 2007 і 2009 роках; орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2008 р.); орден "За заслуги" ІІ ступеня (2012 р.).

Професор Д.Ф.Чернега користується заслуженим авторитетом у колективі, повагою серед науковців, викладачів, співробітників та студентів університету, плідно працює, має запас творчих сил для пошуку й вирішення навчальних і наукових питань.

Від усього серця вітаємо ювіляра, бажаємо йому здоров'я і великих творчих успіхів.

Ректорат, колеги, друзі