Богомол Юрій Іванович - науковець з ІФФ

Продовжуючи серію розповідей про лауреатів конкурсу “Молодий викладач-дослідник – 2009”, ми знову зазирнули на інженерно-фізичний факультет. Юрій Іванович Богомол – доцент, к.т.н., асистент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

Ще зі школи Юрій Іванович захоплювався точними науками, тож коли постало питання обирати університет, сумнівів не було – Київський політехнічний, адже тут здобувають найкращу технічну освіту. Тільки планував спочатку Юрій Іванович вступати на теплоенергетичний факультет, однак за велінням долі на ІФФ його переманив теперішній декан факультету П.І.Лобода, немов розпізнавши в юнакові здібного студента і майбутнього науковця.
Петро Іванович привів абітурієнта в 9-й корпус, показав йому лабораторії, розповів, за якими напрямами працює колектив факультету, зокрема над одержанням нових матеріалів. Як результат – Юрій Іванович Богомол подав документи ще й на ІФФ і згодом став його студентом.

Після закінчення університету Юрій Іванович вступає до аспірантури, після якої працює на ІФФ науковим співробітником і асистентом за сумісництвом.

За час наукової роботи Юрієм Івановичем було проведено багато наукових досліджень, зокрема з метою вивчення формування структури і властивостей спрямовано закристалізованих сплавів на основі тугоплавких сполук, а також розробки керамічних катодних вузлів з підвищеною ефективністю, що й стало основними напрямами наукової діяльності молодого науковця. За словами “закристалізовані сплави на основі тугоплавких сполук” приховуються дослідження нових одержаних матеріалів, унікальність яких полягає у відсутності домішок, що надзвичайно важливо для електронної техніки. Такі матеріали, композити, можна одержати природним шляхом, поєднавши різнорідні компоненти для наступного їх спільного “вирощування”.

Загалом на ІФФ Юрій Іванович працював над 8 дослідницькими темами, отримував гранти на наукові дослідження. Нещодавно молодий дослідник побував у відрядженні в Національному інституті матеріалознавства у м.Цукуба (Японія), зі співробітниками якого кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії провадить спільні дослідження.

Ю.І.Богомол керує виконанням курсових і дипломних проектів та робіт. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи, а також є членом вченої ради факультету. Студентам викладає курси “Механічні та конструктивні властивості матеріалів”, “Матеріали електронної техніки” та інші.

Нехай продовжується активна викладацька та дослідницька діяльність Юрія Івановича Богомола, приєднуючи його до когорти тих, ким пишається КПІ.

Валерія Добривечір