Кафедру автоматизації хімічних виробництв (АХВ) було створено влітку 1960 р. на хіміко-технологічному факультеті. Тоді вона мала назву кафедри теоретичних основ автоматики. Через рік кафедру перейменували на кафедру теоретичних основ автоматики та автоматизації хімічних виробництв, а потім вона отримала своє сьогоднішнє «ім’я» – кафедра автоматизації хімічних виробництв.

Організатором кафедри та першим її завідувачем був відомий фахівець з теорії автоматичного керування професор Ю.Г.Корнілов, який у 1935-1952 рр. завідував лабораторією автоматики Центрального науково-дослідного котло-турбінного інституту і за успішне впровадження нової електромеханічної автоматики на електростанціях був нагороджений Сталінською премією. Першими молодими викладачами кафедри стали Ю.О. Остапенко та А.І. Кубрак.

Перший випуск відбувся у 1963 р. Тоді ж кафедру було переведено на факультет хімічного машинобудування. Кілька слів про групу АХВ-1. До неї прийшли рішучі, енергійні студенти, якими кафедра заслужено пишається: Б.Б. Булгаков, М.З. Кваско, А.К. Плесконос, О.В. Новіков, Г.О. Статюха, А.П. Мовчан. Багато випускників АХВ-1 стали викладачами та відомими науковцями.

У 1964-1977 рр. кафедру очолював професор Р.Я. Ладієв – автор багатьох підручників та навчальних посібників. Під його керівництвом виконується низка актуальних робіт з математичного моделювання тепло- та масообмінних процесів як об’єктів автоматичного керування.

Для проведення лекцій та керівництва аспірантами кафедрою були залучені вчені зі світовими іменами: О.М. Крижанівський, А.З. Грищенко.

У 1972 р. кафедра випускає унікальну групу АХВ-10, у складі якої 15 відмінників – таке зустрінеш не часто. І це не за одну сесію, а впродовж кількох років. Групу було визнано кращою в КПІ. Цей рекорд факультет не може перевищити донині.

Після смерті Р.Я. Ладієва з 1977 р. по 1984 р. кафедру очолював Ю.О.Остапенко, який встановлює зв’язки зі спорідненими кафедрами СРСР та деяких зарубіжних країн. На кафедру приїздять навчатись громадяни іноземних держав, а наші викладачі виїздять для роботи та встановлення зв’язків за кордон.

У середині 70-х років закінчила навчання на кафедрі АХВ нова група майбутніх її викладачів: В.М.Ковалевський, Л.Р. Ладієва, В.В. Миленький, А.І. Жученко, Л.Д. Ярощук.

У 1984-90 рр. завідувачем кафедри стає проф. В.С. Коваленко – відомий фахівець з лазерних технологій. На період його керівництва саме і припадають захисти дисертацій викладачів «другої хвилі».

З 1990 р. кафедру АХВ очолює доцент, а з 1991р. – професор М.З.Кваско. При ньому організується ще одна навчальна група, а пізніше створюється нова спеціалізація.

Третім поколінням кафедри АХВ можна вважати випускників кінця 70-х – початку 80-х років. Це, зокрема, В.І. Козлов, Т.В. Аверіна, М.В. Лукінюк, П.М. Сташкевич, В.В. Колпаков, М.В. Коржик, які зараз є її співробітниками.

З січня 2007 р. кафедру очолює д.т.н., проф. А.І. Жученко.  На етапі сучасного розвитку він докладає багато зусиль у зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема комп’ютерного оснащення. Почалася грунтовна модернізація усіх лабораторій кафедри, активізувалася наукова діяльність, започатковуються сучасні навчальні дисципліни. У складі кафедри з’являється нова талановита молодь – Д.О. Ковалюк, О.В. Ситніков, О.А. Жученко, В.С. Цапар.

Підготовка фахівців на кафедрі ведеться за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Узагальнений об’єкт діяльності фахівця – процеси автоматизації та управління технологічними процесами і виробництвами хімічної промисловості. Всього за роки існування кафедри було підготовлено понад 2500 фахівців, з них близько 400 іноземних громадян.

У науково-дослідницькій роботі основними напрямами досліджень є розробка комп’ютерних систем керування технологічними процесами в хімічній промисловості, дослідження засобів автоматизації та комп’ютерних технологій для відпрацювання та реалізації рішень економного енергоспоживання, розробка автоматизованих екологічно чистих технологій, створення технічних засобів автоматизації для забезпечення ефективного функціонування систем. Виконання науково-дослідницьких робіт відбувається як за рахунок коштів держбюджету України, так і за рахунок госпдоговорів.

Завдяки співробітництву з підприємствами, викладачі-дослідники кафедри впроваджують у навчальний процес нові розробки, оновлюється навчально-методична література, створюються лабораторні роботи, видано понад 50 підручників, монографій та навчальних посібників.

Високий рівень викладацької та наукової роботи на кафедрі відзначено нагородами різного рівня – від рівня факультету до рівня Президента України та Верховної Ради України.

Інф. каф. АХВ