Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Безпека державних інформаційних ресурсів” спеціальності 125 Кібербезпека

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту" га пункту 4 Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Безпека державних інформаційних ресурсів" зі спеціальності 125 Кібербезпека за другим (магістерським) рівнем у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 07 травня 2018 року № 572-л, експертна комісія у складі:

  • голова комісії:
    Халімов Геннадій Зайдулович - завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор;
  • член комісії:
    Корченко Олександр Григорович - завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, ірофесор;

у період з 15 по 17 травня 2018 року включно здійснювала первинну акредитаційну експертизу діяльності Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (далі - Інститут), пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми “Безпека державних інформаційних ресурсів” спеціальності 125 Кібербезпека другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Безпека державних інформаційних ресурсів” спеціальності 125 Кібербезпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”