Стипендіатки ректора з ІЕЕ 2009

Технічний університет традиційно вважається «чоловічим» навчальним закладом. Здавна механічні, технологічні, енергетичні виробництва асоціюються з фахівцями-чоловіками. Та цивілізація розвивається невпинно і на виклики часу виникають нові високотехнологічні й високоінтелектуальні галузі економіки, де жінки поряд із чоловіками обіймають провідні посади.

Так у НТУУ «КПІ» з'явилися нові спеціальності й факультети (інститути), де жіноцтво становить більшість, вирізняючись старанністю, наполегливістю, відповідальністю й цілеспрямованістю. Тож не дивно, що всі три стипендіатки ректора в ІЕЕ – представниці прекрасної статі. Щоб не гадати, з кого почати, підемо найпростішим шляхом – розповімо про них за алфавітним списком.

Іра Крот ще в 9-му класі знала, що навчатиметься в технічному ВНЗ. Їй завжди подобалися точні науки, а НТУУ «КПІ» є одним з найкращих навчальних закладів України. В Інституті доуніверситетської підготовки школярка отримала ґрунтовну підготовку з математики та фізики, що дозволило впевнено почуватися на вступних іспитах і мати вибір серед факультетів. Зупинилася на ІЕЕ, оскільки її хвилюють питання екології, а проблеми енергозбереження сьогодні, як ніколи, на часі. Можна сказати, вони стукають у двері: а чи навчилися ви ощадливо господарювати, створювати конкурентоспроможну продукцію, надавати якісні, безпечні й доступні послуги?

Дівчині цікаво навчатися, пізнавати нове. Особливо Ірину приваблюють предмети, де теоретичний матеріал поєднується з прикладами сьогодення – впровадженням інноваційних технологій, новітніх досягнень тощо. На її думку, дуже корисними для студентів є дисципліни, які стимулюють їх особистісне зростання: філософія, психологія, соціологія, культурологія та ін. А участь у фахових конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях – то невід'ємна складова становлення фахівця. І дуже добре, що в НТУУ «КПІ» є всі можливості для набуття знань та досвіду.

Ірина успішно займається науковою діяльністю, пов'язаною з енергозбереженням у системах вентиляції, під керівництвом д.т.н., професора В.І.Дешка. Вона брала участь у написанні методичних вказівок до лабораторних робіт. Має дипломи І ступеня переможця Всеукраїнської олімпіади з енергозбереження та енергоменеджменту 2008 року, ІІ ступеня з університетської олімпіади з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», ІІІ ступеня на конкурсі «Молодь – енергетиці України». Брала участь у конференціях з екології та енергозбереження, V Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених ВНЗ «Формування та проблеми розвитку підприємництва в Україні».

У майбутньому Ірина Крот бачить себе науковцем чи викладачем, обов'язково працюватиме у сфері енергозбереження та екології. Мріє зробити внесок у розвиток енергетичної галузі України.

Для Олени Пепчук у школі «пріоритетними» були точні науки. Уже тоді вона вирішила, що навчатиметься у ВНЗ, де такі предмети будуть профільними. Загальновідомо, що НТУУ «КПІ» – кращий серед технічних університетів, до того ж пропонує доступне і якісне навчання на підготовчих курсах, тож вибір було зроблено без коливань і відразу – навчатися саме тут.

Олені подобається різноманітність навчального процесу. На її думку, вищий навчальний заклад дає можливість студентам проявити та розвивати себе в різних сферах. Вони мають змогу брати участь як у науковому, так і спортивному, культурному житті університету, що робить перебування тут цікавим та продуктивним. Студентка намагається якнайповніше скористатися можливостями, доступними в студентські роки. Адже людина навчається протягом усього життя, і зі студентської лави потрібно закласти гідні підвалини для власного майбутнього, впевнена Олена. «У кожному семестрі з'являються нові дисципліни, кожного разу цікаво пізнавати щось нове, але найбільш важливо для мене все, що безпосередньо стосується енергозбереження та екології», – підсумовує дівчина.

У майбутньому вона хотіла б займатися науковою діяльністю та працювати над проблемами енергетичного менеджменту, що і є її спеціальністю.

Марина Стоцька теж полюбила точні науки ще зі школи. Закінчила ліцей, де навчалася в профільному класі від КПІ, отримала гарні знання та впевнилася у своїх силах, тож цілком логічно спрямувала подальші свої кроки до НТУУ «КПІ», де із задоволенням вивчає тепер багато нових цікавих дисциплін.

Найбільше в університеті її приваблює можливість розкрити себе. НТУУ «КПІ» надає широкий вибір: кожний студент має змогу займатися науковою діяльністю, брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, відвідувати курси, що їх проводять провідні вітчизняні фахівці та закордонні спеціалісти. Це дозволяє поглибити фахові знання та стати конкурентоспроможним фахівцем. На думку студентки, кращому технічному ВНЗ країни не завадило б покращити технічне забезпечення лабораторій та пришвидшити впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.

Працювати Марина планує за спеціальністю (енергоменеджмент), адже питання раціонального використання електроенергії та екологічних аспектів енергетики є актуальними і потребують постійної уваги.

Олена і Марина займаються науковою діяльністю, пов'язаною з підвищенням ефективності використання матеріальних й енергетичних ресурсів на підприємстві, і таким чином зменшенням навантаження на навколишнє середовище (чисте виробництво) під керівництвом к.т.н., доц. Є.М.Іншекова. Кожна із них нагороджена грамотою учасника Всеукраїнської олімпіади з енергозбереження та енергоменеджменту 2008 року, вони брали участь у конференціях з екології та енергозбереження, конкурсі «Молодь – енергетиці». Усі троє прослухали курс з вивчення методології оцінювання впливу різних джерел виробництва енергії на здоров'я людей і навколишнє середовище в Українсько-японському центрі. Усі троє входять до складу вченої ради ІЕЕ.

Студентки вдячні університету за надані можливості, ІЕЕ та всьому викладацькому колективу за цікаві й актуальні знання, які знадобляться в професійній діяльності, за організацію якісного, багатогранного, продуктивного навчального процесу.

Тож побажаємо майбутнім фахівцям знайти гідне застосування своїм знанням у таких важливих і перспективних галузях енергетики – енергозбереженні й енергоменеджменті.

Н.Єлизарова