Круглий стіл на тему “Інноваційна діяльність у сфері освіти і науки України: проблеми та перспективи”, організований Комітетом Верховної Ради України з питань освіти і науки, відбувся 9 грудня на базі НТУУ “КПІ”.

Було обговорено питання, що стосувалися стану та розвитку науки, винахідницької й інноваційної діяльності у ВНЗ та інститутах НАН України, проблем реалізації державної програми “Наука в університетах”; фінансування, держзамовлення та конкурсного фінансування науки, матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень; проблем реалізації наукових розробок, трансферу технологій, державної підтримки, стимулювання інноваційної діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури у ВНЗ та академічних інститутах; науково-дослідної роботи студентів, студентських конструкторських бюро; підготовки наукових кадрів, менеджерів інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, проблем соціального захисту працівників науки; законодавчого та нормативно-правового забезпечення наукової й інноваційної діяльності; міжнародного науково-технічного співробітництва та ін.

З вітальним словом до присутніх звернулися ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський, голова Комітету ВР України з питань освіти і науки В.І.Полохало та голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій В.А.Івченко. У роботі круглого столу, зокрема, взяли участь та виступили: А.В.Праховник – директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ”, Л.Л.Товажнянський – ректор НТУ “ХПІ”, А.П.Марченко – заступник голови ради проректорів з наукової роботи, В.Т.Грінченко – академік НАН України, директор Інституту гідромеханіки НАН України, О.А.Мазур – виконавчий директор технопарку “Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона”, Н.Ю.Литвинчук – завідувач відділу економічної безпеки РНБО, М.М.Стеблинський – генеральний директор Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та ін.

За результатами засідання круглого столу прийнято відповідні рекомендації та направлено їх до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

Інф. “КП”

Дата події