Наукова сесія Вченої ради НТУУ “КПІ”, присвячена 90-річному ювілею НАН України, відбулася 17 листопада.

З доповіддю “Проблеми термоядерної енергетики” виступив директор Інституту фізики плазми Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки д.фіз.-мат.н. Володимир Іванович Терешин.

В.І.Терешин – відомий у світі вченй у галузі фізики плазми та керованого термоядерного синтезу, плазмодинаміки, плазмових прискорювачів і діагностики плазми. Він – заступник голови Ради з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу НАН України, член міжнародного наукового комітету Центру густої замагніченої плазми (ІСОМР, Варшава, Польща), заступник головного редактора журналу «Питання атомної науки і техніки».

З 1968 року Володимир Іванович займається створенням комплексного плазмового прискорювача, здатного генерувати бездомішкові плазмові потоки з параметрами, необхідними для їх інжекції до утримуючих магнітних систем типу стеларатор і торсатрон. Останнім часом під керівництвом В.І.Терешина введено в дію та розпочато дослідження на торсатроні “Ураган-2М”, що є найбільшим стеларатором Європи.

У доповіді, зокрема, йшлося про розробку концепції термоядерного реактора синтезу на основі тороїдних магнітних пасток типу “стеларатор”; рівновагу, стійкість та утримання високотемпературної плазми в стелараторах/торсатронах; діагностику високотемпературної плазми, плазмові технології; про розробки, виконані спільно з РНЦ “Курчатовський інститут” зі створення потужних квазістаціонарних плазмових прискорювачів та ін.

Присутні на сесії викладачі, науковці та студенти уважно вислухали доповідача, який наприкінці виступу відповів на запитання слухачів.

Інф. «КП»

Дата події