Українсько-литовський проект в дії

Розгортається співпраця науковців ММІФ з литовським колегами в рамках Протоколу про співробітництво між НТУУ «КПІ» та Клайпедським Університетом (КУ) (Литва).

27 червня на ММІФ пройшов спільний українсько-литовський семінар «Віртуальні технології в медико-інженерній освіті», яким керував який декан ММІФ проф. В.П.Яценко. У семінарі взяли участь 20 студентів 4-го курсу кафедри МКТМ ММІФ, асистент О.Г.Кисельова, а також гості з Литви: зав. кафедрою біофізики ФНЗ КУ д.м.н. А.Станкус та студенти 4-го курсу Ж.Лукошіус та А.Микниус. Під час семінару представники ММІФ продемонструвала свої розробки у сфері програмних засобів для забезпечення медико-біологічних дисциплін, а також для автоматизації медичних досліджень. Литовські гості представили деякі системи збору та аналізу даних, віртуальні прилади по моніторингу різних характеристик організму людини. В результаті було чітко сформовано бачення майбутньої співпраці, яка стане невід’ємною частиною у розвитку медико-інженерної освіти як в Україні, так і в Литві.

В липні була організована літня практика на ММІФ для студентів факультету Науки про Здоров’я (ФНЗ), кафедри біофізики КУ, що мала назву «Віртуальні технології в медико-інженерній освіті». Литовські студенти ознайомилися з основними розробками ММІФ в галузі створення медичних приладів, програмного та апаратного забезпечення, що застосовується у навчальному процесі. Крім того, литовські гості побували на наукових базах основних партнерів ММІФ, а саме у лабораторії біохімії Інституту фтизіатрії та пульмонології, на кафедрі хірургії серця Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Основний напрям співпраці українських і литовських науковців пов’язаний із застосування віртуальних технологій у медичній, біологічній та інформаційній компонентах освітнього процесу на ММІФ. У травні серед студентів 4 курсу ММІФ було організовано конкурс «Застосування технологій LabVIEW National Instruments», що пройшов за підтримки партнера корпорації National Instruments у країнах Балтії фірми «J. Ir R. Romanov». Переможцями конкурсу стали Аліса Ткач та Анна Толстова (група ІМ-42). Робота А.Ткач пов’язана із обробкою підсилених ЕКГ-сигналів із застосування алгоритмів вейвлет-перетворення, А.Толстова працює в області спектрального аналізу і її віртуальний прилад виконує обробку стаціонарних компонент холтерівського моніторингу. А у серпні дівчата побували на літній практиці у лабораторії віртуальних технологій кафедри біофізики ФНЗ Клайпедського університету.

Ольга Кисельова, асистент ММІФ