19 травня на черговій сесії Вченої ради НТУУ “КПІ” було заслухано й обговорено доповідь академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара “Зміна клімату й енергетика. Задачі і можливості”.

Перед людством все гостріше постає проблема дефіциту енергоресурсів. Подальший розвиток суспільства вимагає все більших витрат енергії. Сьогодні основними джерелами енергії є вугілля, нафта, природний газ, а також ядерне паливо уран-235.

В.Г. Бар’яхтарДоповідач представив результати порівняльного аналізу перспектив розвитку теплових (вогневих) та ядерних технологій у енергетиці. Наголосив на тому, що при застосуванні вогневих технологій відходи, зокрема вуглекислий газ, викидаються в атмосферу, що призводить до парникового ефекту та викликає кислотні дощі. Застосування сучасних вогневих технологій призведе за 50-100 років до екологічної катастрофи. Необхідно розробляти вогневі технології, які не давали б шкідливих викидів, зокрема парникових газів. Такі дослідження проводяться в тому числі і в КПІ, але в недостатній мірі.

Є проблеми у сучасної ядерної енергетики. У реакторах на теплових нейтронах застосовується уран-235, вміст якого у природному урані усього 0,7%, а вистачить його на 50 років. В реакторах на швидких нейтронах застосовується уран-238, вміст якого у природному урані 99,3% і може вистачити на 500 років.

Сьогодні сформульовано ідею реакторів 4-го покоління, в яких застосовуються прискорювачі, де радіоактивні елементи перетворюються у нерадіоактивні. Такі дослідження активно проводяться в Росії, США, Франції. В Україні – у Науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут”, чого явно замало.

Доповідач наголосив, що людство забезпечено достатньою кількістю урану і вугілля на багато сотень років. Зокрема, Україна забезпечена вугіллям на 500 років (при використанні безвідходних вогневих технологій, а ураном на 5000 років – при застосуванні реакторів 4-го покоління.

Доповідач також висловив упевненість у тому, що творча праця інженерів і вчених зі створення безвідходних печей і реакторів 4-го покоління дозволить забезпечити розвиток людства й уникнути екологічної катастрофи.

Автор: Інф “КП”

Дата події