Ви є тут

Міжнародна конференція на ФЛРівень володіння іноземною мовою або мовами є одним із проявів інтелектуального рівня. Міжнародне спілкування випускників КПІ без мовного бар’єру є навчальною метою міжфакультетських кафедр іноземних мов, досягнення якої потребує творчого підходу.

Поділитися здобутками на цьому шляху і зібралися викладачі всіх кафедр іноземних мов ФЛ на науково-практичній конференції «Самостійна робота студентів як фактор розвитку продуктивної навчальної діяльності у вивченні іноземних мов», яка відбулася 14 березня 2008 року в 12-й залі Науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ” і була присвячена 110-й річниці Київського політехнічного інституту.

Конференція розпочалась з вітального слова декана факультету лінгвістики доцента, кандидата педагогічних наук Н.С.Саєнко; про історію НТУУ «КПІ» розповіла доц., к.е.н. Т.П.Павлова. В цьому році конференція проводилась як міжнародна. В її роботі взяв участь викладач міжнародного центру педагогічних досліджень пан П’єр Ів Ру з міста Севр (Франція), виступивши з доповіддю на пленарному засіданні. Виступ пана П’єра Ів Ру викликав великий інтерес і чимало запитань. Проблеми, яких він торкався у своїй доповіді, є нагальними і для нас.

Організатори конференції подбали не тільки про науковий, але й про її технічний рівень. Усі презентації були зроблені із застосуванням мультимедійних засобів. Кожен доповідач мав що донести до слухачів, а вони сприймали це зі жвавим інтересом та запитаннями, бо саме обмін думками дає поштовх свідомості до нового пошуку. Деякі доповіді на засіданні секції англійської мови все ж відрізнялися більш чіткою, логічною побудовою та цікавими технічними рішеннями. Це доповіді ст. викладачів Л.М.Іванченко, Н.І.Домаскіної, О.М.Шевченко та викладачів Т.П.Козаченко, Н.І.Дички, Ю.В.Боєвої, Л.В.Степанцової, І.П.Борковської та інших.

Усі учасники цього творчого зібрання сприйняли названу подію як свято, свято творчості та руху вперед до успішного виконання завдань, поставлених сьогоденням.

Автор: М.А.Тищенко, викладач, кафедри АМГС №3 ФЛ
Н.А.Янко, доц., к.ф.н.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій