Конференція з історії техніки 2007

На початку жовтня 2007 року у Полтаві в аудиторіях Полтавської державної аграрної академії пройшла ІV Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання історії і техніки” під егідою Асоціації працівників музеїв технічного профілю.

Конференція проходила за участю організаторів з Полтави, а також Центру пам’яткознавства НАН України, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури і Академії інженерних наук України.

На конференцію було подано близько 120 доповідей. Цікавими, інформаційно насиченими були виступи А.І.Харука “Авіаційне моторобудування в Україні в 20-30-х роках ХХ ст.”, К.В.Рубана “Про початки електричного освітлення”, О.С.Пекшеєва “Розвиток залізничного транспорту в Україні в повоєнний період”, Г.В.Лупаренка “Розвиток посівної техніки на Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, С.Ю.Карамаша “З історії становлення Товариства авіації та повітроплавання України і Криму”, С.С. Потаніна “Й.Ц.Хмелевський – класик малоросійської фотографії” та ін. Останні два дослідження вперше вводять до наукового обігу документи Державного архіву м. Києва.

Конференції сприяють тісному спілкуванню і новим знайомствам між музейниками і науковцями, ми обмінюємося досвідом, інформацією тощо, і все це надає новий поштовх новим нашим розробкам і дослідженням.

Учасники конференції побували у Краєзнавчому музеї, Полтавському музеї авіації та космонавтики.

Nov 26, 2007 || Автор: Сергій Карамаш, ст. наук. співробітник Державного архіву м.Києва, почесний член Спілки архівістів України