Результати першої атестації осіннього семестру 2005/2006 н.р.

Календарний рубіжний контроль (або атестація) для студентів перших чотирьох курсів університету став уже звичним явищем у навчальному процесі. Разом із семестровим контролем, або сесією, атестація дозволяє оцінювати рівень знань студентів.

Перша в поточному навчальному році атестація тривала з 24 по 29 жовтня. Загальна кількість студентів, які брали участь в атестації, порівняно з минулим роком практично не змінилася і становила майже 22 тисячі; при цьому на факультетах і в інститутах вона коливалася суттєво – від 192 на ФФВС до 1826 на ФЕЛ.

Частка студентів, які атестовані з усіх дисциплін, залишається практично стабільною протягом останніх двох років і становить майже половину (48,6 %). Разом з тим, зменшилася кількість студентів, які неатестовані з усіх дисциплін – зі 192 рік тому до 147 тепер. Зрозуміло, що серед тих, хто не отримав позитивного результату з жодної дисципліни, є й такі, які не виконують вимог
навчального плану через хворобу або інші поважні причини, що кожному з таких студентів необхідно документально засвідчити.

Особливе занепокоєння викликає незначне зростання (до 3642 осіб, або до 16,6 % від усієї кількості) студентів, які неатестовані або отримали незадовільну атестацію з трьох і більше дисциплін, адже згідно з Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” за поданням кафедр і деканатів такі студенти після другої атестації можуть бути відраховані ще до початку зимової сесії. Серед факультетів та інститутів кількість таких студентів коливається від 12 на ФБТ до 492 (!) на ФІОТ.

Більш об'єктивну картину щодо таких студентів при цьому дає їх частка від загальної кількості студентів відповідного факультету (інституту).

Уперше атестація проводилася і серед студентів – іноземних громадян. На чотирьох курсах університету навчається 1191 студент – іноземець: від одного в ІТС і на ПБФ до 187 на ФІОТ і ФЕЛ (на ФФВС і у ВІТІ таких студентів нема взагалі). Навчаються вони в 182 академічних групах, при цьому 54 з них “чисто іноземні”. З різних причин 99 студентів не приступили до навчання з 1-го вересня, а 15 – навіть на початок атестації.

Необхідно відзначити й той факт, що майже 42,5 % студентів – іноземних громадян атестовані з усіх дисциплін, проте 4,8 % (57 студентів) неатестовані з усіх дисциплін.

Частка студентів – іноземних громадян, які неатестовані з трьох і більше дисциплін, становить 16,5 % (196 студентів).

На жаль, 209 студентів – іноземних громадян перших трьох курсів неатестовані з російської (української) мови, що становить 17,5 % від контингенту чотирьох курсів!

Більш докладну інформацію щодо підсумків атестації можна одержати, відвідавши сайт департаменту навчально-виховної роботи.

У будь-якому разі у всіх учасників навчального процесу ще є час для виправлення ситуації на краще.

За інф. департаменту навчально-виховної роботи