☑️ Навчальний процес

2023 року Київська політехніка модернізувала освітній процес відповідно до умов воєнного стану. Основними напрямами стали: дуальна освіта, оновлення переліку спеціальностей, робота задля інтеграції до європейського освітнього простору.

Вступна кампанія 2023. Серед іншого проведено понад 1 000 консультацій для вступників.

У КПІ почала працювати єдина профорієнтаційна платформа. Впродовж року були організовані зустрічі з представниками факультетів, семінари для вчителів і шкіл-партнерів, інженерні школи, екскурсії університетським кампусом.

До КПІ ім. Ігоря Сікорського зараховано понад 5 200 осіб на перший курс бакалаврату та 2 500 — до магістратури.

18 наукових керівників із професорсько-викладацького складу університету активно співпрацювали з обдарованою молоддю у межах програм і проєктів МАН України.

КПІ став лідером за кількістю зарахованих вступників на місця держзамовлення з-поміж інших ЗВО. На бакалаврат вступило на 18,4% більше абітурієнтів, ніж до Львівської політехніки. До магістратури — на 14,7% більше, ніж до КНУ.

Відділ навчально-виховної роботи за поточний рік надав понад 9000 тисяч консультацій студентам.

ННЦ ІМЯО систематично проводив ректорський контроль, організовував адаптаційні й коригувальні курси для студентів.

Результати змішаного формату навчання. З травня до вересня 2023 року зросла кількість очних занять. Очні пари нині відвідує приблизно 7 000 студентів, що вдвічі більше, ніж минулого семестру.

304 студенти брали активну участь у програмах академічної мобільності.

Стажування пройшли 280 осіб. З них 171 студент стажувався за кордоном.

У Київській політехніці затверджено нові освітні програми. Серед них — бакалаврська ОП «Технології захисту навколишнього середовища та гуманітарне розмінування» та магістерська «Ефективне повоєнне відновлення забруднених територій» у НН ІЕЕ; магістерська ОП «Обчислювальна біологія та біоінформатика» на ФБМІ.

КПІ став першим з-поміж 260 ЗВО України в рейтингу акредитації за версією незалежного Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта». Протягом 2023 року за повною процедурою акредитовано 113 ОП. П’ять освітніх програм рівня магістра і бакалавра здобули міжнародну акредитацію з присудженням EUR-Ace Label.

Київська політехніка посідає перші позиції у рейтингах UniRank, Ranking Web та інших.

КПІ удосконалює освітній процес у напрямі євроінтеграції та долучення до європейського освітнього простору. Найактивніше політехніки брали участь у проєктах Програми ЄС ERASMUS+.

Опубліковано результати опитування студентів, проведеного «СОЦІО+». Вони, зокрема, засвідчили: 44,5% студентів уважають, що «отримують швидше якісну освіту, ніж неякісну»; 23,1% переконані, що отримують виключно «якісну освіту».

За результатами опитування «Викладач очима студентів», 55,6% викладачів одержали оцінку 5–4,5.

31,7% здобувачів вищої освіти погоджуються, що практична підготовка в університеті відповідає реальним вимогам ринку праці.

Діють 53 договори про дуальну освіту за 107 освітніми програмами. Серед партнерів університету — компанії ДТЕК, «Антонов», «Хуавей Україна», «Прогрестех Україна» та інші.

Кількість осіб, що здобувають в університеті науковий ступінь PhD, є рекордною за останні п’ять років — 991.

КПІ активно поширює культуру академічної доброчесності. З цієї тематики було організовано безліч круглих столів, дискусій, семінарів і вебінарів.

Київська політехніка наполегливо працює в річищі процесу цифрової трансформації. Кардинальні зміни відбулися в автоматизації єдиного інформаційного середовища, протидії спробам злому університетських систем, автоматизації бухгалтерського обліку, розвитку телекомунікаційних систем тощо.

☑️ Результати господарської діяльності

У 2023 році у 22 гуртожитках студмістечка КПІ мешкало понад 12 тисяч осіб.

З 2022 року кількість місць в укриттях зросла майже вдвічі: з 2 658 до 4 754.

Дата події