17 березня 90 років виповнилося Юрію Францовичу Зіньковському – видатному українському вченому, педагогу, організатору освіти, професору, доктору технічних наук, академіку Національної академії педагогічних наук України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки.

Юрій Францович народився 1933 року в м. Козятин Вінницької області. В Києві, куди після Другої світової війни перевели його батька, з золотою медаллю закінчив середню школу і вступив до політехнічного інституту. У 1956 році він закінчив КПІ за спеціальністю «Електронні прилади» з кваліфікацією «інженер-фізик». Займався розробкою діагностичних систем низькотемпературної плазми, потужних квантових генераторів, імпульсних автономних енергетичних комплексів. У 1964 році захистив кандидатську дисертацію, в 1967 р. став старшим науковим співробітником, а в 1974 р. — доктором технічних наук. У 1978 р. за конкурсом обійняв посаду завідувача кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури радіотехнічного факультету КПІ, яку очолював до 2012 року.

Професор Ю.Ф.Зіньковський досліджує проблеми професійної педагогіки і є автором концепції інженерної освіти в Україні, одним із розробників багатоступеневої системи освіти та кваліфікаційних вимог до рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Під його керівництвом обґрунтовано новий науковий напрям щодо вдосконалення технічної освіти на основі нової конструктивної технології навчання, яка поєднує професійну і гуманітарну підготовки фахівців.
Юрій Францович Зіньковський – автор більш як 500 наукових праць, серед яких є монографії, підручники, навчальні посібники; отримав 35 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України. Підготував 5 докторів та 14 кандидатів наук.

І сьогодні він вдало поєднує навчальну роботу з науковою. Наукова діяльність Юрія Францовича визначається широким спектром ідей і здобутків. Він фахівець у галузі радіотехніки, електроніки, технічного захисту інформації, комп’ютерного проектування, технологій електронного апаратобудування. Він дійсний член НАПН України (обраний 1999 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1989 р.), має почесне звання «Видатний діяч НТУУ «КПІ»» (2016 р.), лауреат Державної премії СРСР (1976 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.). А 13 березня цього року Вчена рада КПІ імені Ігоря Сікорського нагородила його відзнакою «За відданість і служіння КПІ».

В різні роки професор Зіньковський — голова експертної ради ДАК України, експертної ради ВАК України, науково-методичної комісії МОН України, член секції комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член спеціалізованих вчених рад. Відзначений багатьма державними нагородами, академічними знаками К. Д. Ушинського, «За наукові досягнення», «Петра Могили», «Володимира Мономаха», «Григорія Сковороди».

Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, наснаги та подальших творчих здобутків!

Дата події