Трагічні події війни знов засвідчили, наскільки актуальними для нас є Тарас Шевченко і його творчість. Причому не лише поетична. Усі ж, напевно, пам’ятають, що був він не лише геніальним поетом і письменником, але й видатним художником. Після звільнення з 10-річного заслання навіть отримав звання академіка гравюри.

Є серед його робіт у техніці офорта така собі «Казка». На зображенні праворуч унизу авторські підпис і дата - Шевченко. 1844. І коротке пояснення-діалог героїв:

- А відкіля і куди Бог несе господа москалю?..

- Из самой Расеи едем на тот свет, сударіня смерть...

Насправді текст трохи довший, але ми зберегли саму його суть.
Дійсно, Провидець...