Завершено процедуру відбору університетів для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією Проекті "Вища освіта України". Згідно з ним державні установи вищої освіти-учасники отримають фінансову допомогу, спрямовану на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

Проект КПІ ім. Ігоря Сікорського "Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського" отримав позитивну оцінку незалежних консультаційних компаній і його включено до переліку університетів, які фінансуватимуться в рамках ІІ етапу  Проекту "Вища освіта України" – про це університет повідомило Міністерство освіти і науки України  своїм листом №1/9-82 від 19.02.2019 року.

Проект "Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського" передбачає проведення термомодернізації будівель навчальних корпусів №№5, 18, 19, 20, 21, а саме: утеплення стін, перекриттів та заміну вікон з дотриманням сучасних вимог енергоефективності. Його реалізація дозволить суттєво скоротити енергоспоживання будівель для потреб опалення, забезпечити дотримання комфортних температурних умов у навчальних приміщеннях, покращити експлуатаційний стан зовнішніх огороджень будівель та термін їх використання, що позитивно позначиться  на якості надання освітніх послуг.

Проект розроблено Службою енергоменеджменту університету за участю відділу технічного нагляду та проектно-кошторисних робіт й Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Нагадаємо, що для реалізації Проекту "Вища освіта України" Європейський інвестиційний банк надав Україні кредит у сумі 120 млн євро. Також для здійснення проекту було залучено 10 млн євро гранту від Фонду E5P і надано фінансування у розмірі 30 млн євро Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). З українського боку передбачається співфінансування проекту в сумі 30 млн євро за рахунок коштів держбюджету, університетів або з інших джерел.

Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифіковано Законом України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком" № 2186-VIII від 08.11.2017р., відповідний Закон "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною і Північною екологічною фінансовою корпорацією"  № 0184 прийнято на засіданні Верховної Ради 20 червня 2018 року.

Участь у цьому проекті – це одна зі складових діяльності Служби енергоменеджменту, головною метою якої є забезпечення розвитку університету через реалізацію таких основних складових:

  • організаційна складова: забезпечення ефективної діяльності з енергетичного менеджменту, визначання політики, плану дій, інтеграція в галузевий простір;
  • соціальна складова: створення комфортних умов для підготовки кадрів та роботи колективу, популяризація ефективного енерговикористання серед студентів та співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • економічна складова: зниження витрат на енергоносії;
  • технічна складова: комплексна реновація будівель університету (термомодернізація, модернізація систем опалення та вентиляції, диверсифікація джерел теплопостачання, створення автоматизованої системи обліку та моніторингу споживання електричної, теплової енергії та холодної води);
  • екологічна складова: мінімізація впливу від діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського на навколишнє середовище.

Нині триває розробка Програми енергоефективності КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019–2023 роки, яка передбачатиме впровадження широкого кола енергоефективних заходів і залучення інвестицій з різних джерел, включаючи Механізм ЕСКО, кошти державних програм, власні кошти тощо. Детальну інформацію про заходи Програми енергоефективності КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019–2023 роки буде оприлюднено додатково.

Олена Шевченко, головний енергоменеджер