У №25 від 12 вересня 2019 р."КП" познайомив читачів з новими проректорами університету, кандидатури яких були затверджені на засіданні Вченої ради університету 9 вересня 2019 року під час розгляду питання щодо вдосконалення системи управління та організаційної структури університету.

У цьому номері представляємо нових керівників департаментів КПІ ім. Ігоря Сікорського: директора департаменту інформатизації управлінської діяльності Бориса Миколайовича Ємельяненкова, директора департаменту якості освітнього процесу Олексія Анатолійовича Жученка, директора департаменту інновацій та трансферу технологій Олега Олександровича Білецького, директора департаменту безпеки Артура Юрійовича Рачинського, директора департаменту господарської роботи Романа Володимировича Бригинця, директора департаменту соціального забезпечення Сергія Анатолійовича Манзюка та начальника науково-дослідної частини Юрія Михайловича Сидоренка.

Познайомимося з ними ближче.

 

Ємельяненков Борис Миколайович – директор департаменту інформатизації управлінської діяльності

Закінчив  Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. За фахом радіофізик, інженер-дослідник. Кандидат технічних наук.

З 1974 р. працював на інженерних, наукових та керівних посадах в НДІ "Оріон", заводі "Генератор", НВО "Сатурн", на державній службі в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України (на посадах директора департаменту та члена комісії).

Із 2014 р. – в КПІ ім. Ігоря Сікорського, начальник відділу інформатизації, координатор напряму інформатизації в департаменті перспективного розвитку.

Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, заслужений працівник сфери послуг, державний службовець третього рангу.

Автор 50 наукових публікацій та 5 винаходів.

 

Жученко Олексій Анатолійович – директор департаменту якості освітнього процесу

Закінчив НТУУ "КПІ" з відзнакою та отримав диплом магістра за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" у 2008 році.

Кандидат технічних наук, доцент, перший заступник декана інженерно-хімічного факультету.

Був локальним координатором міжнародного проєкту TEMPO за програмою Європейського Союзу Erasmus Mundus. У рамках отриманого гранту від Європейського Союзу проходив стажування та викладав в Університеті Коруни (Іспанія).

Є сертифікованим фахівцем Британської Ради в Україні за програмою "Ukraine higher education leadership development programme".

Лауреат Премії Президента України для молодих учених, переможець конкурсів університету в номінації "Молодий викладач-дослідник", автор понад 150 наукових праць.

 

Білецький Олег Олександрович – директор департаменту інновацій та трансферу технологій

Закінчив ФЕА у 2011 році. Кандидат технічних наук (з 2016 року).

Посада: доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА.

Проходив стажування в США за напрямом "Освіта та законотворча діяльність" (2015 р.), за поданням Комітету з питань освіти та науки ВР України.

Член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України з 2013 року; голова Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського з 2014 року.

Має сертифікат з англійської мови В2.

Нагороджений Подякою МОН України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність у 2014 р.

Переможець конкурсу "Молодий викладач-дослідник" 2017, 2018 рр.

 

Рачинський Артур Юрійович – директор департаменту безпеки

Закінчив у 2011 році теплоенергетичний факультет НТУУ "КПІ" та здобув кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю "Теплоенергетика".

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію і отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю "Технічна теплофізика".

Із 2011 по 2014 рр. працював молодшим науковим співробітником на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ.

Із 2017 р. до цього часу працював асистентом, пізніше – старшим викладачем кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій ТЕФ.

Із 2011 по 2017 рр. працював заступником керівника штабу громадського формування з охорони громадського порядку НТУУ "КПІ".

Із 2017 року працює заступником керівника – начальником відділу пересувних постів та швидкого реагування департаменту безпеки.

Манзюк Сергій Анатолійович –директор департаменту соціального забезпечення

У 2014 році закінчив магістратуру Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, здобувши кваліфікацію інженера-дослідника.

Із 2014 по сьогодні аспірант ММІ.

Із 2010 по 2011 рр. працював техніком департаменту адміністративно-господарської роботи.

Із 2013 по 2017 рр. інженер, пізніше начальник відділу соціального забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Із 2017 року до цього часу – начальник відділу програм перспективного розвитку та соціального забезпечення.

 

 Бригинець Роман Володимирович – директор департаменту господарської роботи

Закінчив ІТС НТУУ "КПІ" у 2008 році за спеціальністю "Технології та засоби телекомунікацій", здобувши кваліфікацію спеціаліста. Друга вища – за спеціальністю "Правознавство".

У 2008 році призначений інженером відділу матеріально-технічного  постачання.

У 2010-му призначений начальником господарського управління департаменту адміністративно-господарської роботи.

Із 2013 року призначений директором Центру фізичного виховання і спорту.

Із березня по серпень 2019 року виконував обов'язки проректора з адміністративно-господарської роботи.

 

Сидоренко Юрій Михайлович – начальник науково-дослідної частини

Доктор технічних наук, доцент.

У 1997 році закінчив Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана, факультет спеціального машинобудування. Отримав кваліфікацію інженера-механіка.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – “Озброєння та військова техніка”.

Із 2003 року працює на кафедрі динаміки i міцності машин та опору матеріалів ММІ.

У 2012 році закінчив докторантуру НТУУ "КПІ" та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Лауреат премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих учених (2009 рік.).

Із 2017 року – заступник проректора з наукової роботи.