Становлення сучасної науки та розвиток інженерного потенціалу в Україні неможливі без підготовки інженерно-наукових кадрів для хімічного машинобудування. Підготовка майбутніх фахівців здійснюється, зокрема, на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ) інженерно-хімічного факультету. Наукову школу кафедри, створену першим її завідувачем членом-кореспондентом АН УРСР, професором Василем Юхимовичем Васильєвим, сьогодні успішно розвивають його учні й послідовники. Нині підготовкою інженерних кадрів опікується випускник кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, завідувач кафедри МАХНВ професор Ярослав Микитович Корнієнко. За час роботи кафедри підготовлено понад 7000 випускників, серед яких багато неординарних та яскравих особистостей – керівників великих наукових організацій і виробничих підприємств, які почали свій кар'єрний ріст зі студентських лав.

Сьогодні на кафедрі з гордістю говорять про студента 5-го курсу Ярослава Шевченка, який досяг значних успіхів у навчанні та науковій роботі. Під керівництвом професора Я.М.Корнієнка він удосконалює процес виробництва органо-мінеральних добрив. Результати наукової роботи оприлюднено на 11 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та відображено в 7 патентах України на корисну модель. Упродовж останніх років він неодноразово отримував підвищену стипендію. Протягом останніх років є беззмінним головою студентського наукового гуртка кафедри. Результатом успішного навчання та наукової праці стало присудження магістранту кафедри МАХНВ Ярославу Шевченку стипендії Президента України.

Не навчанням єдиним живе студент. У вільний час він займається вивченням програм 3D моделювання при проектуванні об'єктів нафтохімії і нафтопереробки, любить подорожувати, читати книги та просто спілкуватися з друзями.

"Навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського дало змогу знайти своє покликання, зрозуміти, чим у житті в подальшому хочу займатися. Завдяки ІХФ, а саме кафедрі МАХНВ, я досягаю своєї мети, стану кваліфікованим фахівцем у галузі хімічного машинобудування. Тому хотілося б щиро подякувати викладачам кафедри за їх плідну працю та терпіння. Вони навчили мене відповідальності, цілеспрямованості, запалили інтерес до навчання та науки в цілому, – розповідає студент. – Незабаром захист магістерської дисертації, а я вже сумую за студентськими роками".

А.Р.Степанюк, доцент ІХФ