11 лютого 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На початку засідання ректор М.З.Згуровський привітав ювілярів: завідувача кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами д.т.н., професора В.П.Розена, завідувача кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв д.т.н., професора С.П.Шевчука та завідувача спеціальної кафедри №1 д.т.н., с.н.с. О.М.Рому.

Після цього гості університету – радник голови Національного космічного агентства України Е.І.Кузнєцов та генеральний директор Аерокосмічного товариства України В.Є.Васильєв – вручили медалі Аерокосмічного товариства: "За видатні заслуги" – проректору М.Ю.Ільченку, "За заслуги" – декану ММІ д.т.н., професору М.І.Бобирю, д.т.н., професору О.В.Збруцькому та Державному політехнічному музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського. Також М.З.Згуровський вручив Почесну грамоту НАН України та Національного центру "Мала академія наук України" декану ХТФ І.М.Астреліну та Подяки МОН України доценту кафедри електромеханіки А.А.Шиманській і асистенту кафедри електромеханіки В.В.Котляровій.

Вчена рада розглянула звіт робочої групи з питань розвитку майнового комплексу університету в період з 1972 по 2019 рр., з яким виступив Сергій Огінський – уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту університету, і після обговорення ухвалила відповідне рішення. (Докладна інформація з цього питання подається нижче. – Ред.)

Далі з доповіддю про підсумки наукової та інноваційної діяльності університету у 2018 р. виступив проректор з наукової роботи академік НАН України М.Ю.Ільченко. Михайло Юхимович поінформував про формування та виконання наукової тематики, науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності молодих учених, представив результати досліджень та публікаційної активності в наукових виданнях університету. Окрім того, були висвітлені результати інноваційної діяльності, представлено нові сервіси Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка та надано інформацію стосовно розвитку інформаційно-телекомунікаційного середовища.

Наступною була заслухана доповідь проректора П.О.Киричка про підсумки навчально-виховної роботи в університеті у 2018 р. Петро Олексійович представив результати діяльності щодо стипендіального забезпечення, навчальної роботи та академічної мобільності. Також було висвітлено заходи, проведені до 120-річчя Київської політехніки, надано підсумки навчально-організаційної, соціальної, культурно-масової робіт, відображено роботу інформаційного простору, а також фізичного та національно-патріотичного виховання.

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання і поточні справи, зокрема питання про висунення робіт на здобуття Державної премії України в галузі освіти, а також науки і техніки 2018 р. та рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.