На засіданні, яке відбулося 11 лютого 2019 р., Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського розглянула "Звіт робочої групи з питань розвитку майнового комплексу університету в період з 1972 по 2019 рр.", з яким виступив Сергій Огінський – уповноважена особа з питань внутрішнього аудиту університету. Він, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1001, створив робочу групу для перевірки інформації, наведеної в лекції Семена Широчина "Архітектура КПІ ім. Ігоря Сікорського", яку той прочитав 26 січня в Науково-технічній бібліотеці КПІ, а також у статті, надрукованій ним в одному з інтернет-ресурсів. До складу групи входили експерти університету та представники профкому студентів і студентської ради студмістечка.

Робоча група опрацювала великий обсяг матеріалів з університетського архіву та архівів сторонніх організацій. Було виявлено, що Генплан КПІ, на який постійно посилався Широчин, насправді відповідними органами влади в 1991 році не затверджувався. Природно, не розроблялася до цього "Генплану" й проектна та робоча документація. Сергій Огінський також наголосив, що насправді розвиток території КПІ на початку 90-х років ХХ століття був загальмований не лише через об'єктивні причини (зміни в принципах фінансування бюджетних установ після розпаду СРСР, а також зупинку фінансування капітального будівництва по всій країні), але й через причини суб'єктивні. Головною з них була безвідповідальність і порушення тодішнього проректора з адміністративно-господарської роботи Едуарда Назаренка, який не вжив заходів щодо впровадження в практику управління землями КПІ положень земельної реформи 1990 року. Що ж стосується деяких інших моментів виступів Семена Широчина, то робоча група виявила, що розповідаючи про вирішення питань землекористування в університеті, той вдався до фантазій і маніпуляцій, проявивши при цьому елементарну некомпетентність у питаннях історії земельних відносин і чинного земельного законодавства України.

Звіт Сергія Огінського викликав жваве обговорення аудиторії. Перед членами Вченої ради виступили колишні проректори з адміністративно-господарської роботи Микола Печеник та Ярослав Корнієнко, декан фізико-математичного факультету Володимир Ванін, директор Науково-технічної бібліотеки Оксана Бруй та голова профкому студентів університету Андрій Гаврушкевич.

Усі учасники обговорення наголошували на неприпустимості спотворення фактів недавнього минулого університету, згадували конкретні випадки й обставини, в яких доводилося відбивати зазіхання на університетське майно та землю, а також висловлювали пропозиції щодо подання позовів до суду проти осіб і ЗМІ, які оприлюднюють наклепницьку інформацію, що шкодить честі та діловій репутації університету.

Насамкінець з цього питання Вчена рада ухвалила таке рішення:

  1. Розроблений у 1991 році проект Генерального плану 2-го етапу 2-ї черги розширення комплексу Київського політехнічного інституту у період з 1991 по 1997 рік не затверджувався, а стадії "Проект" та "Робоча документація" 2-го етапу 2-ї черги розширення комплексу Київського політехнічного інституту не розроблялися.
  2. Визнати практику землекористування університету в 1991–2019 роках ефективною, яка за цей період надала можливість збільшити земельні ресурси університету більше ніж на 10 гектарів.
  3. Визначити, що будь-яких порушень з боку керівництва КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо начебто невиконання "Генплану КПІ" немає.
  4. Рекомендувати адміністрації університету звернутися до суду щодо захисту прав та законних інтересів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно осіб та ЗМІ, які безпідставно паплюжать ділову репутацію КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  5. Рекомендувати керівництву університету залучити на тендерній основі визнані юридичні компанії з метою професійного супроводження судових позовів. Передбачити в кошторисі університету кошти на юридичні послуги із захисту ділової репутації КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  6. Рекомендувати керівництву НТБ ім. Г.І.Денисенка проводити на своєму майданчику заходи виключно відповідно до власного Положення та Статуту університету у сфері освіти, науки і технологій з метою виховання майбутньої науково-технічної інтелігенції країни.

Голосували 158 членів Вченої ради. З них "за" – 155, "проти" – 2, "утримався" – 1.