15 травня в КПІ ім. Ігоря Сікорського стартувала ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи». У рамках цього наукового форуму також розпочалася ХІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування».

Загальною метою конференцій є створення можливостей для плідного спілкування представників науково-промислової спільноти в галузі сучасного приладобудування, прецизійних технологій, інтелектуалізації виробництва.

У роботі конференції бере участь 301 представник промислових підприємств, академічних, галузевих дослідницьких установ, вищих навчальних закладів з 20 міст України, Латвії, Литви, Республіки Білорусь, Польщі, Франції, Венесуели, Іраку та інші.

Учасники конференції отримали змогу ознайомитися із виданим напередодні збірником тез доповідей, який містить 193 праці за результатами наукових і практичних досліджень з актуальних проблем машинобудування.

Конференція розпочалася з вітального слова академіка АІНУ, декана приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, професора Григорія Тимчика.

У першій половині дня відбулося пленарне засідання конференції, на якому були заслухані такі доповіді: «Методи і засоби контролю якості палива» (В. П. Бабак, чл.-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України); «The Effect Of Uv Nd: Yag Laser Radiation On The Optical And Electrical Properties Of ZnO Crystal» (Arturs Medvid’, Head of the Laboratory of Semiconductor Physics, Institute of Technical Physics, Riga Technical University, Latvia); «Ceramic Materials With Superconducting, Electroconducting And High Microwave Absorbtion Characteristics For Special Applications» (Т.О.Пріхна, чл.-кор. НАН України, начальник відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля НАН України); «Нові положення проекту правил визначення обсягів природного газу» (В.О.Осієвський, головний метролог департаменту балансів газу, диспетчеризації, метрології та обліку газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Київ); «Напрямки діяльності та розробки «НІК-Електроніка (В. В. Бондарчук, начальник КБ ТОВ «НІК-Електроніка», Вишгород, Україна).

Надалі конференція ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» працюватиме за такими секціями: «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування», «Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка», «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів і металознавство», «Інформаційні технології, теорія проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв», «Аналітичне та екологічне приладобудування», «Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень», «Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі», «Енергозбереження. Енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні системи», «Метрологічні аспекти вимірювання маси».

Завершиться робота обох конференцій 16 травня.

На фото: учасників конференції вітає Григорій Тимчик

Дата події