На кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського 19 вересня відкрито Міжфакультетську навчально-наукову лабораторію комп’ютерного моделювання фізичних процесів в електроніці.

Укомплектували лабораторію й підготували в ній місця для роботи студентів співробітники двох факультетів – фізико-математичного та електроніки. Безпосередню участь в облаштуванні лабораторії взяли викладачі кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ на чолі з її завідувачем Віталієм Котовським та кафедри електронних приладів та пристроїв ФЕЛ під керівництвом її завідувача Леоніда Писаренка.

Участь у відкритті лабораторії взяли ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський, перший проректор академік НАН України Юрій Якименко, декан факультету електроніки Валерій Жуйков, декан фізико-математичного факультету Володимир Ванін, Віталій Котовський, Леонід Писаренко та інші.

Лабораторію обладнано комп’ютерами і потужним сервером зі встановленим на них сучасним програмним пакетом для мультифізичного моделювання COMSOL Multiphysics® та COMSOL Server™ . Це розроблене в Королівському інституті технологій в Стокгольмі інтегроване середовище для числового моделювання на основі методу кінцевих елементів. Пакет дозволяє створювати мультифізичні моделі, в яких в одній моделі можна пов’язувати кілька фізичних явищ з додаванням власних рівнянь й створювати призначені для користувачів додатки. Для цього в середовищі є кілька головних модулів, орієнтованих на окремі розділи фізики і хімії з відповідними підрозділами: електродинаміка (AC/DC, радіочастоти, хвильова оптика, геометрична оптика тощо), механіка і акустика (механіка конструкцій, нелінійні конструкційні матеріали, геомеханіка, втома матеріалу, динаміка багатотільних систем тощо), гідродинаміка і теплопередача (обчислювальна гідродинаміка, міксер, течії в пористих середовищах, мікрогідродинаміка тощо), хімічні реакції (акумуляторні та паливні елементи, електроосадження, корозія, електрохімія), а також багатоцільові модулі (оптимізація, бібліотека матеріалів, трасування частинок) та інтеграція з різноманітними інженерними програмними пакетами, комплексами і мовами програмування.

За словами завідувача нової лабораторії доцента Леоніда Цибульского, студенти за допомогою програмного пакета COMSOL Multiphysics® зможуть в лабораторії навчитися моделювати конструкції, пристрої та процеси практично в усіх галузях інженерних, виробничих і наукових досліджень. Саме тому лабораторія від початку своєї діяльності буде міжфакультетською, адже кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ проводить заняття для студентів дванадцяти факультетів. Понад те, як сказав під час відкриття Віталій Котовський, її поява може стати інструментом залучення до активних занять фізикою старшокласників (через Малу академію наук) та першим кроком на шляху оснащення такими ж лабораторіями інших факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Під час презентації лабораторії відбулася цікава розмова не лише про її створення, але й про відкриття на кафедрі загальної фізики (якій, до речі, як і університету, цього року виповнилося 120 років!) нової зразкової фізичної лабораторії з сучасним обладнанням, яка стала б достойним продовженням традицій, закладених засновниками КПІ. «Якщо таким альянсом, який у вас склався, а також із залученням інших наших фахівців, ви візьметеся за цю проблему, це буде надзвичайно важливо не лише для нашого університету, – зауважив Михайло Згуровський. – А якщо в цьому напрямі активно попрацювати з європейськими партнерами, можна зробити дуже корисну справу».

Дата події