Угода про співпрацю з компанією «Сі Пі Ай-Київ»

12 червня підписано угоду про співпрацю компанії «Сі Пі Ай-Київ» і КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Документ підписали ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський та директор ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» Михайло Вірич.

Підписанню передувало обговорення способів і напрямів співпраці з огляду на специфіку компанії. Окрім керівників університету і компанії участь у розмові взяли декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Сергій Теленик, його заступник з проектно-конструкторської роботи Майя Сперкач, в.о. завідувача кафедри автоматики та управління в технічних системах ФІОТ Олександр Ролік та менеджер проектів ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» Денис Бордовських.

ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» – це інженерний підрозділ відомої американської корпорації «Crane». Ця корпорація є провідним світовим виробником високотехнологічного банківського і торговельного обладнання, авіаційних і аерокосмічних систем, гідравлічного обладнання, систем автоматизації виробництва, а також складних композитних матеріалів для автомобільної промисловості. Корпорацію «Crane» було засновано в 1855 році і в її історії багато славетних сторінок: створення першого промислового ліфту, розробка першого стандарту США для конструкційних матеріалів, участь у створенні «роверу» для роботи на Місяці під час космічної експедиції «Apollo 17» у 1972 році, постачання паперу для друку американських доларів тощо. Відділення корпорації є у 26 країнах.

«Ми працюємо в галузі створення пристроїв для проведення та обробки платежів – з використанням банкнот, монет, або безготівкових. Ця галузь і, власне, такі пристрої є до певної міри унікальними, бо поєднують точну механіку, за допомогою якої забезпечується рух монет і купюр; датчики, які дозволяють зчитувати захісні мітки на грошах, й складні алгоритми, що дозволяють визначати чи не є ті або інші цінні папери підробними, – розповів про основний напрям діяльності ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» і міркування, які привели його до університету, Михайло Вірич. – Оцей мікс технологій, що ми застосовуємо, та необхідність у постійному їх оновленні через появу на ринку все нових способів захисту банкнот і цінних паперів підштовхують нас до пошуку нових підходів до, передусім, детекції купюр. І я впевнений, що в цій царині досвід, який накопичено в КПІ, допоможе нам створити щось нове. Я вважаю, що це чудове місце, де ми зможемо поєднати наші практичні розробки з науковим потенціалом університету і створити дійсно корисні та практичні речі, які ми використовуватимемо в наступних поколіннях наших пристроїв».

Отже, інноваційна діяльність має стати одним із основних напрямів, за яким університет співпрацюватиме з компанією. Утім не лише вона. Михайло Згуровський запропонував гостям також взяти участь у реалізації на факультеті інформатики та обчислювальної техніки проекту дуальної освіти, себто спільної підготовки фахівців: «Ця система дозволятиме вам спільно з факультетом брати участь у розробці навчальних програм і планів, частково брати участь у їх виконанні й на виході отримувати не фахівців, яких ще певний період слід буде, так би мовити, «шліфувати», а готових до розв’язання будь-яких технічних проблем галузі».

Учасники перемовин говорили також про спільні наукові розробки та участь компанії у Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» та багато іншого. Тому можна дійти висновку, що положення підписаної 12 червня угоди – це лише перший етап розгортання співпраці між ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» та КПІ ім. Ігоря Сікорського. Але і нею вже передбачено доволі широке коло напрямів спільної діяльності: участь компанії у створенні на базі ФІОТ науково-навчальної лабораторії автоматизації у платіжних системах та телеметрії для проведення спільних наукових досліджень, експертних техніки та технологій; проведення на базі цієї лабораторії підготовки та перепідготовки кадрів; здійснення спільних дослідницьких робіт; врахування у навчальних планах низки спеціальних дисциплін, які читаються на факультеті, інформації щодо новітніх технологій у галузі автоматизації у платіжних системах, захисту інформації, телеметрії та використання інформаційних технологій для захисту цінних паперів тощо.

На фото: директор ТОВ «Сі Пі Ай-Київ» Михайло Вірич і ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський після підписання угоди