Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики

Під такою назвою 24–27 квітня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів. Організатором виступив теплоенергетичний факультет за підтримки Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та громадської науково-технічної організації "Українське ядерне товариство".

У відкритті та роботі конференції взяли участь проректор з наукової  роботи д.т.н., проф. М.Ю.Ільченко; пров.н.с. Інституту тепло- і масообміну ім. А.В.Ликова НАН Білорусі к.ф-м.н. Ю.В.Жукова та фахівець компанії Huaweі А.Ж.Мейріс. Учасників та гостей конференції привітав декан ТЕФ, голова оргкомітету конференції д.т.н., проф. Є.М.Письменний.

З ґрунтовною доповіддю виступив академік НАН України М.Ю.Ільченко. Він проаналізував стан та перспективи розвитку науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського, підкреслив важливість розвитку енергоефективних та енергозберігаючих технологій, залучення молоді до наукових досліджень та відзначив здобутки ТЕФ у 2017 р. Зокрема, йшлося про розробку та успішний запуск наносупутників PolyITAN-1 і PolyITAN-2, про практичне застосування розроблених на факультеті різнопрофільних теплових труб і нових типів теплообмінних поверхонь та ін.

Для участі в конференції та апробації своїх наукових досліджень було подано більше 300 робіт від творчих колективів студентів, аспірантів та молодих учених з різних країн. Робота конференції проходила за тематичними секціями: атомна енергетика; теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих пристроях і енергетичних установках; сучасні технології в тепловій енергетиці; проблеми теоретичної і промислової теплотехніки; автоматизація теплоенергетичних процесів; моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів; програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів; геометричне моделювання та проблеми візуалізації; сучасні проблеми сталого розвитку енергетики.

Матеріали конференції опубліковані у збірнику тез доповідей "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" у 2-х томах, ознайомитись з якими можна на сайті факультету tef.kpi.ua.

Кращі доповіді учасників конференції було відзначено почесними дипломами 1, 2 та 3-го ступенів. Також дипломами учасників нагороджені іноземні студенти W. Judt, A, Nygard, N. Lewandowska, P. Czyzewski, Лю Ян та У Цзунянь. За активну участь в організації та проведенні конференції нагороджені почесними грамотами в.о. зав. каф. АПЕПС к.т.н. О.В.Коваль, доц. каф. АПЕПС к.т.н. А.М.Ковальчук, пров.н.с. ІТМО ім. Ликова НАН Білорусі к.ф-м.н. Ю.В.Жукова, фахівець компанії Huawei України ЛЛС А.Ж.Мейріс, ст.н.с. каф. ТПТ к.т.н. О.Я.Королевич, доц. каф. АПЕПС к.ф-м.н. С.Г.Карпенко та методист деканату ТЕФ О.В.Авдєєва.

В.А. Пешко, к.т.н., ас. каф. ТЕУ Т і АЕС