Ви є тут

Конференція з історії розвитку науки, техніки та освіти 2018


2018.04.19 Конференція з історії розвитку науки, техніки та освіти

19 квітня 2018 р. відбулася щорічна XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти", присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка традиційно проходить у рамках Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки "Пріоритети української науки". Організаторами виступили фізико-математичний факультет, Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка, Державний політехнічний музей КПІ ім. Ігоря Сікорського, Рада молодих учених при МОН України й Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. Питання, які обговорювались на конференції, були присвячені відображенню фундаментальних досліджень і сучасних технологій в Україні та світі крізь призму наукових і науково-технічних шкіл, ролі особистості в науці, еволюції фундаментальних ідей та теорій природознавства і техніки, впливу фізики на сучасний технологічний світ, розвитку освіти в Україні та світі, ролі КПІ в розвитку науки та технічної освіти України. Така проблематика сприяє формуванню наукового світогляду молодої людини та підвищенню її інтересу до вивчення фахових дисциплін.

Конференція зібрала понад 100 учасників, серед яких були ліцеїсти, студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Одеського національного політехнічного університету та Одеської національної морської академії, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Державного університету інфраструктури та технологій, Спеціалізованої школи № 124 та Ліцею міжнародних відносин № 51 (м. Київ), Тернопільського національного технічного університету, Інституту геологічних наук, Інституту фізики, Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Національного університету штату Каліфорнія (США) та ін.

Конференція проходила в конференц-залі НТБ ім. Г.І.Денисенка. Привітання та побажання плідної роботи учасникам висловив голова оргкомітету конференції, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України М.Ю.Ільченко. Він підкреслив, що саме в КПІ як дослідницькому університеті відбувається інтеграція наукових досліджень та освіти, посилюється використання наукових досягнень у практиці навчання студентів. Співголова оргкомітету, декан фізико- математичного факультету доктор технічних наук, професор В.В.Ванін наголосив на необхідності підвищення якості фундаментальної освіти в технічному університеті, чому сприяє проведення таких заходів. Учасників конференції привітав директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України академік НАН України С.В.Комісаренко. Він зазначив виняткову перспективу міждисциплінарних досліджень, зокрема значення CRISPR-методів. Завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики ФМФ академік НАН України В.М.Локтєв виступив із доповіддю "Кращі світові наукові результати 2017 року", в якій охарактеризував найбільш вагомі досягнення різних наукових галузей минулого року і наголосив, що кожен майбутній науковець має можливість долучитися до вирішення  пріоритетних завдань людства. Привітав учасників заходу і член-кореспондент НААН України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління О.І.Бондар. Він привернув увагу до необхідності об'єднання зусиль для вирішення екологічних проблем, які нині набули надзвичайної актуальності.

З інтересом учасники заходу сприйняли виступ віце-президента міжнародної компанії у сфері розроблення програмного забезпечення та автоматизації бізнес-процесів Miratech О.Є.Перекатова. В доповіді "Where are vacancies Available for KPI Graduates?" він обґрунтував високу затребуваність випускників політеху як в Україні, так і у світі. Провідний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України доктор історичних наук А.С.Литвинко підкреслила, що Молодіжна науково-практична конференція разом із Всеукраїнською конференцію молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, яку проводить Українське товариство істориків науки, ІДНТПІН ім. Г.М.Доброва та Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна, включені до Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України В.А.Шендеровський у своїй доповіді "Внесок Богдана Гнатюка в розвиток світової авіації та ракетобудування" зосередив увагу учасників на тому, що спадок української науки є фантастично багатим, але недооцінений, повною мірою не досліджений і мало відомий, тому необхідним є його ґрунтовне вивчення. Висвітлюючи діяльність талановитого конструктора, він підкреслив також його активну діяльність в Українському інженерному товаристві Америки, зокрема те, що Б. Гнатюк брав участь у Другому з'їзді інженерів Північної Америки (30–31 серпня 1958 р., м. Нью-Йорк), присвяченому відзначенню 60-річчя заснування Київського політехнічного інституту й Товариства українських студентів Львівської політехніки "Основа". Щирі слова вітання почули учасники заходу від завідувача кафедри загальної фiзики та фiзики твердого тіла ФМФ професора В.Й. Котовського, завідувача кафедри історії ФСП С.О.Костилєвої, керівництва НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Робота конференції проходила у трьох секціях. Програма містила 98 доповідей, серед яких 43 було виголошено як пленарні, 54 – як стендові. Проблеми, що обговорювались доповідачами, стосувались історії КПІ, феномену наукової та науково-технічної школи та ролі особистості в науці, охоплювали загальні та конкретні питання розвитку природознавства та технічних наук. Так, була висвітлена науково-організаційна діяльність фундатора і першого президента Української академії наук академіка В.І.Вернадського (І.А.Амедова, В.М.Приходько, О.О.Андрусенко), розкриті цікаві факти творчої діяльності 7-го президента Академії наук України О.В. Палладіна (М.О.Палладін), діяльність видатного вченого-матеріалознавця академіка В.Н.Гриднєва (А.О.Новиков, Т.І.Братусь). Цикл доповідей було присвячено приватним колекціям першого ректора КПІ професора  В.Л.Кирпичова та професора М.І.Коновалова, які зберігаються у фондах НТБ ім. Г.І.Денисенка (О.Д.Дигас, М.Л.Гунько). Застосування фізичних досягнень у сучасному технологічному світі обговорювалось у доповідях "Чи є наш світ комп'ютерною симуляцією?" (Ю.А.Багіров, Ю.В.Коваль, Н.О.Якуніна), "Сучасна технологія гібридного оздоблення TWIN SPOT у поліграфії" (О.В.Вихристюк, Т.В.Матвєєва), "Біометрична аутентифікація за відбитками пальців" (Т.В.Веремчук, А.Р.Демків, М.Д.Куторланова, О.П.Кузь) та ін.

Цікавий блок доповідей стосувався питань освіти, методології навчання фізико- математичних наук. Серед них "Precision education: increasing student success through individualized navigation" (Serdyukov P., Makhluf H., Serdyukova N.), "Особливості навчальних підручників в університетах ХІХ ст." (В.С.Гуда, С.М.Лісковець), "Моделювання задач кінематики за допомогою електричних аналогій" (О.Л.Прокопович, Н.О.Якуніна). Найбільш цікаві роботи було відзначено грамотами та пам'ятними сувенірами.

Підсумовуючи результати роботи конференції, заступник голови оргкомітету конференції доцент ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського Л.П.Пономаренко висловила загальну впевненість у тому, що подібні молодіжні науково-практичні конференції є потужним засобом залучення молоді до науки, формують навички проведення науково-дослідницької роботи, що в цілому сприяє перетворенню нашого університету в потужний науковий центр.

Інф. ФМФ
на фото: В.А.Шендеровський вручає учасниці конференції свою книгу "Нехай не згасне світ науки"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій