Міжнародна конференція на факультеті лінгвістики

28 лютого 2018 р. на базі випускових кафедр факультету лінгвістики пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти".

Цьогорічний формат конференції було трансформовано з метою урізноманітнити та модернізувати процес обміну досвідом й інформацією, зокрема завдяки воркшопам, координаторами яких виступили доценти О.В.Дзикович, Л.С.Івашкевич, Н.В.Космацька, І.О.Сімкова, О.В.Ткачик, О.О.Туришева. Спектр запропонованих тем варіювався від найактуальніших напрямів сучасної лінгвістики (наприклад, корпусна лінгвістика) до окремих аспектів лінгводидактики.

Конференція викликала зацікавлення серед наших колег не лише в Україні, а й за її межами, зокрема в Киргизстані, Іспанії, Франції, Німеччині, Мексиці та Кенії. Загалом у конференції взяли участь 159 учасників – представників провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Декан ФЛ к.пед.н, проф. Н.С.Саєнко привітала учасників, висловила подяку доповідачам і координаторам воркшопів та окреслила основні напрями роботи наукового заходу.

На пленарному засіданні учасники заслухали доповіді д.філол.н., професора кафедри іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова, віце-президента Української спілки германістів вищої школи, президента громадського об'єднання "Європейська освіта і наука в Україні" С.М. Іваненко; к.філол.н., доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики ЦДПУ ім. В. Винниченка, члена Асоціації з глобалізації та локалізації GALA, співзасновника міжнародного освітнього проекту TranslАcademy, засновника освітньої ініціативи CAT for Grad О.С. Бондаренка та лекторки Німецької служби академічних обмінів Ані Ланге.

Далі учасники конференції працювали у  трьох секціях: "Сучасні вектори розвитку мовної системи в полікультурному та поліетнічному просторі", "Специфіка перекладу в контексті професійної комунікації", "Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності". Цікаві та актуальні доповіді викликали жвавий інтерес присутніх та спонукали колег до відкритої дискусії.

На заключному засіданні було підбито підсумки роботи та ухвалено рішення, які сприятимуть впровадженню інноваційних наукових досліджень в освітній процес.

О.В.Дзикович, О.О.Туришева, доценти кафедри ТППНМ