18 травня у КПІ ім. Ігоря Сікорського підписано угоду про співпрацю між університетом та Інститутом космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.

Від імені університету підпис під документом поставив ректор академік НАН України Михайло Згуровський, від імені Інституту космічних досліджень – його директор Олег Федоров.

Відтепер співпраця між дослідниками КПІ ім. Ігоря Сікорського та науковцями Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, яка активно розвивалася впродовж останніх років, виходить на якісно новий рівень. Наступним кроком на цьому шляху стане підписання ще одного, вже підготовленого, документу – наказу про створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського Науково-навчального Центру космічних досліджень і технологій, затвердження його структури та положення про його роботу. Точніше, навіть двох, адже підготовлено не один, а два накази – по КПІ ім. Ігоря Сікорського та по Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ. Створення такого Центру – це реалізація домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі керівників і провідних науковців університету та інституту.

Науково-навчальний Центр космічних досліджень і технологій (скорочено ЦКДТ) створюється з метою організації та координації робіт з науково-технічного співробітництва між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ІКД НАНУ-ДКАУ в галузі досліджень і використання космічного простору. Його науковим керівником від КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, від ІКД – директор інституту Олег Федоров. Координаторами діяльності будуть: від університету – заступник проректора з наукової роботи Віталій Котовський, від ІКД НАНУ-ДКАУ – старший науковий співробітник Лев Семенов. Визначено також склад Ради ЦКДТ, до якої ввійдуть по вісім представників від університету та інституту. У складі Центру будуть сформовані три робочі групи за напрямами роботи «Інформаційні технології та системи», «Наукова та службова апаратура космічних апаратів, мікро- та наносупутники» та «Підготовка кадрів та освітні заходи».

Перед підписанням учасники церемонії – а серед них з боку ІКД були керівники майже всіх його наукових підрозділів, а з боку КПІ ім. Ігоря Сікорського – проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко та керівники і провідні науковці факультетів і підрозділів, діяльність яких пов’язана з космічною тематикою, – докладно обговорили напрями співпраці, подальші спільні дії й окремі проекти, за якими ближчим часом має розпочатися робота.

Один із таких проектів – «Horizon 2020 ERA-PLANET» – представила аудиторії заступник директора з наукової роботи Інституту космічних досліджень професор Наталія Куссуль. Його мета – створити європейський дослідницький простір (European Research Area) у сфері дослідження Землі, підсиливши участь європейських дослідницьких структур у програмах групи Group on Earth Observation (GEO) та Copernicus – тобто у програмах дослідження і моніторингу методами дистанційного зондування Землі процесів, які відбуваються на нашій планеті. Фінансування проекту від Європейської комісії сягає 11 млн. євро. Крім того, в частині, яка стосується територій окремих країн, на нього мають спрямовуватися й кошти держав-учасників. Усього участь у проекті беруть 35 європейських наукових установ. Координатором від України є Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, причому нашій країні на його реалізацію Єврокомісія виділяє приблизно 500 тисяч євро.

Отож до основних функцій і напрямів діяльності Центру відноситимуться: вирішення наукових і прикладних завдань у контексті реалізації проектів, що входять до Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, а також інших міжнародних, державних і відомчих програм; залучення на постійній основі студентів і молодих вчених до реалізації сучасних проектів, орієнтованих на міжнародну співпрацю; здійснення науково-освітніх, навчальних і популяризаторських програм з космічних досліджень і технологій; створення лабораторної та випробувальної бази для перспективних приладів корисного навантаження та службових систем космічних апаратів; розроблення нових інформаційних технологій, інформаційно-комунікаційних засобів для перспективних центрів управління та оброблення космічної інформації, підготовка наукових кадрів за фахом «Аерокосмічні дослідження та технології» з фізико-математичних та технічних наук; вирішення освітніх, наукових та технологічних пріоритетних задач розвитку космічних досліджень та ракетно-космічної техніки тощо.

Робоча зустріч членів Ради ЦКДТ для обговорення і визначення конкретних планів роботи новоствореної структури відбудеться найближчим часом.

Дата події