Ви є тут

Конкурс "Молодь енергетиці України–2016"


2017.04.20 Учасники та переможці ХV- Всеукраїнського конкурсу Молодь енергетиці України (МЕУ - 2016)

Відкритий конкурс молодих учених та енергетиків "Молодь – енергетиці України" (МЕУ) є щорічним. Він проводиться Всеукраїнською радою ветеранів праці енергетики України (відповідальний – Герой України С.І.Поташнік) та нашим університетом (відповідальний – проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України М.Ю. Ільченко).

У конкурсі 2016 року взяли участь 56 студентів ВНЗ та коледжів (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національний авіаційний університет, Харківський НУ ім. В.Н.Каразіна) та молодих науковців (Інститут вугільних енерготехнологій та Інститут загальної енергетики НАН України, Бердянський державний педагогічний університет, Надвірнянський коледж Національного транспортного університету, Київський енергетичний коледж та ДТЕК і Бурштинська ТЕС). Конкурс проводився за 9-ма номінаціями: "Паливно-енергетичні ресурси", "Теплова енергетика", "Гідроенергетика", "Атомна енергетика", "Електроенергетика", "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії", "Екологія", "Енергозбереження та енергоефективність", "Енергобезпека".

Підсумки конкурсу оголосили 20 квітня 2017 р. в залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Головували – декан ТЕФ, віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України проф. Є.М.Письменний та заступник голови Всеукраїнської ради ветеранів праці енергетики України З.П.Томаш. Учасників привітали представники Мінтопенерго, НЕК Укренерго, Київенерго.

Дипломами І ступеня нагороджено 14 осіб (9 молодих учених, 5 студентів), ІІ ступеня – 21 особу (8 молодих учених, 13 студентів), ІІІ ступеня – 13 осіб (9 молодих учених, 4 студенти); 8 студентів отримали дипломи учасників конкурсу.

До кращих слід віднести роботи: "Повна енергоємність природоохоронних заходів на вугільних ТЕС та її вплив на потенціал енергозбереження" (к.т.н., с.н.с. Інституту загальної енергетики України В.В.Станіцина); "Зниження викидів моторного транспорту в атмосферу" (к.т.н., доц. НАУ І.Л.Трофімов); "Зміна ресурсних показників ТЕС України при роботі в режимі частих пусків та зупинок обладнання" (асп. ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського В.А.Пешко); "Контактний водневий теплогенератор для теплозабезпечення будівлі" (студ. ТЕФ С.Л.Касянчук); "Використання програмного продукту при розрахунках принципової теплової схеми турбоагрегату Т-110/120-12,8 в режимі конденсаційного навантаження" (вип. Київського енергетичного коледжу В.А.Клименко); "Проблеми експлуатації високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання" (магістрант ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського О.С.Мороз).

З 20 квітня 2017 р. оголошено початок прийому робіт на ХVІІ конкурс МЕУ – 2017. Побажаємо успіху учасникам майбутнього конкурсу!

Л.О.Кєсова, д.т.н., проф;
О.А.Сірий, к.т.н., ст. викл. ТЕФ

[15.01.2017, 28.01.2017] ХVІ Всеукраїнський конкурс «Молодь енергетиці України 2016: Відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків»

Мета конкурсу «Молодь енергетиці України 2016» полягає в широкому залученні молоді до вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України; підвищенні техніко-економічних показників роботи ТЕС, АЕС та інших енергетичних об’єктів ПЕК; покращенні екологічних показників роботи енергоблоків; впровадженні нових енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; підвищенні ефективності видобутку, підготовки та спалювання вітчизняного вугілля; розробці пропозицій щодо стратегії розвитку енергетики України.

Основні завдання конкурсу: залучення молодих фахівців у сферу енергетики та енергетичного спрямування, вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергозбереження та підвищення економічності та надійності енергетики України.

Категорії учасників:

«СТУДЕНТИ»

«МОЛОДІ ВЧЕНІ»

Для участі в конкурсі встановлено наступні категорії робіт:

  • «Паливно-енергетичні ресурси»;
  • «Теплова енергетика»;
  • «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»;
  • «Електроенергетика»;
  • «Екологія»;
  • «Економіка енергетики»;
  • «Енергозбереження та енергоефективність».
  • «Гідроенергетика»
  • «Атомна енергетика»

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт. До участі в конкурсі допускаються студенти вищих навчальних закладів, аспіранти, викладачі та працівники наукових установ віком до 35 років.

Конкурсні роботи за темою конкурсу виконані українською або російською мовами, обсягом до 40 сторінок, приймаються до 28 січня 2017 р.

Роздруковану роботи та анкету учасника (форма анкети додається) надсилати за адресою:

01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, к. 414, ОГ РСЕУ, контактні тел./факс: (044)239-45-22, (044)239-45-11, e-mail:  rseu[at]givc.energy.gоv.ua;

03056, м. Київ, пр-т. Перемоги , 37, НТУУ «КПІ», корп.5, к. 207, e-mail: Seruy_Alex[at]i.ua, (097)926-50-52;

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, к. 315(097)948-53-50.

з поміткою «Конкурс «Молодь – енергетиці України 2016».

Нагородження учасників конкурсу. Переможці та лауреати конкурсу в кожній із номінацій отримують почесні дипломи та подарунки.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Детальні умови конкурсу | анкета663.35 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій