Сучасний розвиток держави потребує використання новітніх технологій космічного моніторингу Землі та збору геопросторових даних з метою задоволення суспільних потреб, забезпечення національної безпеки та оборони тощо. Це зазначено у проекті Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року. Тож нині, зокрема, реалізуються роботи зі створення українського сегмента міжнародної системи використання даних аерокосмічного моніторингу, який у перспективі має стати частиною спільного Європейського дослідницького простору у сфері дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

У зв'язку з цим ННК "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" разом із ТОВ НВП "Агроресурссистеми" провели два одноденні тренінги для представників державних органів влади та потенційних користувачів космічних даних приватного сектору. Тренінги відбулися 15 та 16 грудня 2016 р. на базі СЦД КПІ ім. Ігоря Сікорського у межах виконання проекту Державного космічного агентства "Забезпечення трансферу космічних технологій спостереження Землі в реальний сектор економіки. Створення промислових технологій оброблення даних. Створення українського сегменту GEO-UA міжнародної системи GEOSS".

Головною метою тренінгів було ознайомлення учасників з сучасними геопросторовими технологіями, відкритими та великими даними (Open Data & Big Data) на основі засобів дистанційного зондування та супутникового моніторингу Землі. На прикладі розробленого прототипу геопорталу "GEO-UA" були проведені майстер-класи щодо використання та аналізу структури сільськогосподарських посівів та лісових ресурсів України засобами ДЗЗ.

Уперше в Україні в рамках проекту було отримано повне покриття території країни супутниковими знімками програми PLANET, отриманими з космічного групування наносупутників. Цей досвід є корисним для університетської програми розробки наносупутників PolyITAN. У навчальному тренінгу взяли участь 50 осіб, 4 викладачі КПІ ім. Ігоря Сікорського та тренер ТОВ НВП "Агроресурссистеми". За підсумками тренінгів слухачі ознайомились з новими можливостями використання ресурсів космічних даних на порталі "GEO-UA".

Віктор Путренко, зав. лабораторії геоінформаційних систем СЦД

Дата події