Проект КПІ ім. Ігоря Сікорського – серед переможців конкурсу Програми Жана Моне

Для науковців ФММ з кафедри менеджменту 2017 рік виявився щасливим. Вони стали першою проектною командою КПІ ім.Ігоря Сікорського, яка здобула перемогу в конкурсі за Програмою Жана Моне з проектом "European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine" ("Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні").

Про рівень конкурентної боротьби між науковцями за перемогу свідчить навіть така узагальнена статистика: у рамках чотирьох конкурсів 2014–2017 рр. проектів технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом "Програма Жана Моне" від України було подано 410 проектів, з яких відібрано до фінансування лише 41 проект (тобто, 10% від поданих заявок).

Програма Жана Моне – це освітня програма Європейського Союзу, головна мета якої полягає у підвищенні рівня знань та обізнаності міжнародної спільноти у питаннях європейської інтеграції шляхом сприяння викладанню та дослідницькій діяльності в цій галузі. Основними типами проектів у Програмі Жана Моне є модуль, проект, кафедра та центри досконалості.

Модуль Жана Моне – це коротка програма навчання (або курс) у сфері вивчення і поширення позитивного досвіду Європейського Союзу у вищому навчальному закладі. Тому метою проекту, розробленого фахівцями ФММ, стало дослідження переваг європейських моделей бізнесу та вивчення доцільності їх впровадження в Україні. Для досягнення цієї мети проектною групою була запланована реалізація цілого комплексу завдань:

1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейських бізнес-моделей серед змішаної аудиторії (тобто, студентів різних спеціальностей);

2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі шляхом мотивації студентів до працевлаштування та самозайнятості;

3) підготовка навчального контенту на основі цільового орієнтованого підходу (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);

4) надання освітньої допомоги студентам з тимчасово окупованої території України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності (відповідно до політики КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо підтримки осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території).

Проект стартував 1 вересня 2017 року. Команда виконавців дуже активно взялась за його реалізацію, і вже 25 жовтня учасники проекту провели свій перший захід – круглий стіл на тему "Академічне підприємництво та стартап-активність студентів в умовах європейської інтеграції". Серед учасників заходу були представники різних цільових груп – викладачі, дослідники, аспіранти, студенти, практики бізнесу. Варто відзначити актуальність онлайн-виступу польського експерта з європейського навчання д-ра Малгожати Окрегліцкої (Ченстоховський технологічний університет), яка висвітлила відмінності академічного підприємництва країн ЄС та України. Робота круглого столу пройшла дуже плідно, між учасниками заходу відбулася конструктивна дискусія щодо академічної мобільності та розвитку стартап-активності студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка завершилась, зокрема, домовленостями про майбутню співпрацю між присутніми представниками науки, бізнесу та студентства.

Завдяки активній роботі проектної команди, 31 жовтня вже відбувся наступний захід – к.е.н., доц. М.А.Пічугіна провела відкритий семінар "Європейська модель ділової майстерності" (The European Model of Business Excellence). Понад 90 учасників були залучені до командної роботи, зокрема розв'язання тестів, участі у вікторинах, розроблення проектів, оцінки атрибутів ділової майстерності тощо. Високий темп і динаміку заходу забезпечило кваліфіковане використання мультимедійних засобів. На думку організаторів, набуті навички роботи з європейською моделлю ділової майстерності допоможуть учасникам семінару зрозуміти підходи провідних європейських компаній та не тільки оцінювати діяльність українських компаній, але й порівнювати їх результати з лідерами на конкурентному ринку.

7–16 листопада всі, хто цікавляться тематикою євроінтеграції, змогли взяти участь у тренінгових курсах "ЄС як проривний підприємець" та "Бенчмаркінг і стратегічна реалізація європейської моделі бізнесу для України". Метою тренінгів було представлення ЄС як підприємця, який дає переваги та перспективи як для окремих людей, так і для суспільства. У курсах взяли участь студенти не тільки КПІ ім. Ігоря Сікорського, але й КНУ ім. Тараса Шевченка. Учасники тренінгів набули практичних навичок у розробленні власних бізнес-моделей та бізнес-проектів, орієнтованих на європейську конкурентну політику, що дозволить їм у майбутньому стати конкурентоспроможними на європейському бізнес-ринку.

Проведені заходи викликали велику зацікавленість серед студентів та співробітників університету, і на листопад-грудень заплановано ще цілу низку заходів, присвячених тематиці проекту.

Тож бажаємо команді ФММ успішного виконання проекту та подальших успіхів у Програмі Жана Моне, а інші підрозділи закликаємо переймати цей успішний досвід, долучатись до проектної діяльності та вигравати нові цікаві проекти.

С.М.Шукаєв, відділ міжнародних проектів