У жовтні в Києві відбувся міжнародний металургійний форум "Наука й інновації". Його організаторами виступили НАН України, Смартхолдинг, Група Метінвест, Інтерпайп, АрселорМіттал, "Євразія". Метінвест – найбільший в Україні виробник залізорудної сировини і сталі, на підприємствах якого в Україні, ЄС, Америці працюють близько 100 000 осіб. Чимало випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського належать до цієї спільноти.

Необхідно відзначити, що вітчизняна металургія разом із суміжними галузями дає більше 30% промислового виробництва України. Відомий факт: одне робоче місце в промисловості годує 7–8 робочих місць в інших галузях. Усе це пояснює інтерес фахівців та широких кіл громадськості до форуму.

У роботі форуму взяли участь представники профільних міністерств, бізнесу, науки і освіти. Обговорювалися теми: "Наука в розвитку гірничо-металургійного комплексу України", "Модернізація з метою поліпшення екологічних показників", "Нові технології й рішення в металургії", "Нова культура виробництва".

У ході конференції обговорювалися нагальні питання: металургія – основа економіки й експортного потенціалу України; зниження виробництва сталі за роки незалежності у 2 рази; необхідність захисту внутрішнього ринку; утримання курсу національної валюти; робота над проектом закону про організації-реалізатори інновацій; необхідність нарощування випуску продукції з доданою вартістю; засилля імпорту; важке становище молодих фахівців; наявність технічної документації російською мовою.

Особливо гостро стоїть питання стандартизації: скасовуються наявні держстандарти, створюються українські, адаптовані, передусім, під іноземні норми і, природно, вигідні імпортерам, а не українському ринку. Попри таку кількість проблем, Метінвест планує до 2030 р. інвестувати 8,8 млн дол. у модернізацію галузі та з оптимізмом дивиться в майбутнє української металургії.

Науковці Київського політехнічного теж виявили інтерес до розвитку цієї важливої галузі й представили на форум доповіді професора К.В.Михаленкова, доцента М.А.Фасенка (інженерно-фізичний факультет) та доцента М.З.Абдуліна (теплоенергетичний факультет).

Виступ М.З.Абдуліна, що стосувався використання універсальної струменево-нішевої технології спалювання палива на підприємствах Метінвеста, викликав великий інтерес у фахівців. Зокрема, у представників аглофабрики меткомбінату ім. Ілліча (м. Маріуполь, найбільший у Європі з продуктивністю 12 млн т агломерату на рік). Дванадцять агломераційних машин забезпечують сировиною доменні цехи меткомбінату ім. Ілліча і комбінату "Азовсталь".

Для вдосконалення технології і зниження витрат газу на випалення було прийнято рішення замінити існуючі пальникові пристрої на пальники з використанням струменево-нішевої технології (автори М.З.Абдулін, Г.Р.Дворцин). Основними перевагами запропонованих пальників є: рівномірність роздачі пального в потоці окислювача, надійне стабільне горіння за рахунок стійкої вихрової структури, компактна вихрова структура, яка утворюється в результаті взаємодії системи струменів, самоохолодження пристрою пальника пальним і окислювачем, мікродифузійний механізм горіння. Ці особливості дозволяють створювати в топковому просторі будь-якого вогнетехнічного об'єкта необхідні поля температур, швидкостей і концентрацій.

Маловитратна модернізація агломашин на основі струменево-нішевої технології дозволить знизити питому витрату природного газу на 35% і значно поліпшити якість вироблюваного агломерату (вихід двох сортів по фракції знизився з 7,52% до 3,29%). Модернізація аглофабрики – одна з останніх робіт із застосуванням струменево-нішевої технології.

Нині активно проводяться дослідження зі спалювання з використанням струменево-нішевої технології різних газів, у тому числі і штучних (доменних, коксових, генераторних тощо). Раніше такі гази викидалися в атмосферу через низьку калорійність порівняно з природним газом і певні труднощі при спалюванні. Сьогодні вчені Київської політехніки проводять успішні експерименти за новими технологіями та отримують позитивні результати.

М.З.Абдулін, доцент, К.С.Горбань, асп. ТЕФ

Дата події