Відомо, що система пожежної сигналізації (СПС) належить до числа систем вищої категорії за критерієм відповідальності за безпеку як об'єкту, на якому вона встановлена, так і людей, що знаходяться в ньому. Особливу актуальність якості СПС має в авіації, в якій прийнято не здійснювати політ, якщо СПС несправна, і завершувати його в разі отримання сигналу з СПС (справжнього чи хибного) про пожежу, тобто перервати плановий політ. Світова статистика показує, що майже 60 % сигналів "пожежа", що формуються СПС у польоті, є хибними, при тому, що надійність відповідає вимогам і нормам. У результаті аналізу таких хибних спрацювань СПС систем виявлено, що їх причиною є однаковий вплив на оптичні сенсори цих систем від пилу та диму, тобто розсіювання світла однаково відбувається як на частках пилу, так і на частках диму.

Фахівці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" та Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України підійшли до цього питання з принципово нового фізичного явища – порушеного повного відбиття лазерного випромінювання від спеціальних наноструктур.

Команда проекту (керівник проекту д.т.н. Володимир Петрович Маслов, д.т.н. Віталій Йосипович Котовський, д.т.н. Володимир Андрійович Порєв, головний конструктор проекту Юрій Валентинович Ушенін, к.ф.-м.н. Василь Олександрович Мороженко та молоді науковці Гліб В'ячеславович Дорожинський, Наталія Володимирівна Качур та аспірантка Ганна Василівна Кушнір) дослідила можливість використання цього явища і виявила, що пил та дим можуть детектуватись роздільно. На це науково-технічне рішення команда має патент України на корисну модель, у якому одночасно реєструється сигнал оптичного каналу розсіяння, каналу на явищі порушеного повного внутрішнього відбивання від спеціальних поверхневих наносистем та температурного сенсора. Сигнали від цих каналів можуть програмно аналізуватись та надавати пілоту інформацію без хибних спрацювань.

Проектом передбачено та необхідно:

  • завершити дослідження по оптимізації конструкції;
  • розробити документацію на дослідний зразок;
  • виготовити і протестувати дослідні зразки.

При повному завершенні робіт за проектом буде розроблено лінійку сенсорів як для авіації, так і для інших важливих з точки зору пожежної безпеки об'єктів (атомні електростанції, військові склади боєприпасів, виробництво порохів, великі логістичні центри та ін.) та налагоджено їх серійне виробництво.

Результати проекту актуальні як для України, так і для закордонних фірм.

Команда проекту щиро вдячна директору бізнес-інкубатора "Sikorsky Challenge" Валерію Миколайовичу Корчевському та його колегам за допомогу в підготовці презентації для участі у фіналі конкурсу.

В.П.Маслов, д.т.н., керівник проекту