Постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, що вийшла у жовтні ц.р., призначено стипендії для молодих учених, які працюють у вищих навчальних закладах та мають вагомі досягнення в розробленні важливих наукових проблем.

Приємно відзначити, що серед нагороджених і дев'ятеро представників Київської політехніки:

Про наукові розробки і здобутки більшості з них "Київський політехнік" розповідав на своїх сторінках. Зокрема, про доцента кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів Р.С.Бориса і його співпрацю з АТ "Мотор Січ" – в "КП" №4 (2015); про к.т.н., асистента кафедри технології електрохімічних виробництв Г.С.Васильєва – фахівця з корозії металів, діагностики та протикорозійного захисту обладнання – в №25 (2016); про к.т.н, старшого викладача кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки І.А.Гришка та розроблюване ним кавітаційне обладнання – в №17 (2015); про к.т.н., старшого викладача кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування І.І.Івіцького та його дослідження зі створення інтелектуальних полімерних композицій матеріалів і дослідження властивостей наномодифікованих полімерних композицій – в № 27 (2016); про доцента кафедри системного проектування А.Г.Кисельову та її розробки, що стосуються міждисциплінарної тематики з інформаційних технологій і керування перетворювачами електроенергії у MicroGrid, – в №26 (2015); про к.т.н., асистента кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем О.М.Маркіну й її роботу, пов'язану з цільовим отриманням нових матеріалів, їх з'єднанням і обробленням, технологіями отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів, – в №7 (2016); про докторанта кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж М.А.Скулиш та дослідження й оптимізацію роботи комутаційних центрів, над чим працювала науковець, – в №35 (2011).

Щиро вітаємо молодих науковців та зичимо і надалі лишатися героями наших публікацій. А високе професійне визнання стане стимулом для їх подальшої науково-дослідницької роботи.

Дата події